המעין

גליון תמוז תש"פ

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'אבינו מלכנו זכור רחמיך'... / דבר העורך

שתיית יין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיא / הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מכתב לא ידוע של החזון איש בדבר היתר מלאכה בשמיטת תרצ"ח / משה אריאל פוס

הגר"א במשנת 'שבט הלוי' / הרב יהושע ענבל

ברכות התורה בקריאת התורה בעידן הקורונה / הרב זאב וייטמן

הרהורים על חיבת הארץ / הרב מאיר שלזינגר

שיעור "כאגוז" / פרופ' זהר עמר

קנאותו וסבלנותו של מרן הרב קוק זצ”ל בראי עריכת כרוזיו / הרב ארי יצחק שבט והרב צוריאל חלמיש

הערה בעניין גדרו של מורד במלכות / הרב חיים קטן

'תשעה באב איקרי מועד' / הרב ד"ר משה פינצ'וק

ההדדיות כמרכז מחויבות המתגייר / שמואל כהן

תגובות והערות

שינויי נוסח בגמרות מהדורת 'עוז והדר'; תגובת מערכת 'עוז והדר' / ינון אהרן ואזנה–נצרים; הרב יעקב לויפר

האם לראב”ד הייתה שיטה חדשה בשיעור הרביעית? על טעויות בהדפסת החיבור 'פירוש שיעורי איסורין' / הרב אריה כץ

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת המאמרים באנגלית