המעין

"בכל לבבך – בשני יצריך" וחובת בדיקת חמץ / הרב דוד בגנו

הורדת קובץ PDF