המעין

גליון תמוז תשע"ח

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'במסילה נעלה' / העורך

על כוחם של חכמים ביצירת דינים דאורייתא / הרב משה גנץ

הרמב"ם על דימוע ועישורייתא דרבי והמספר e/ פרופ' יובל רויכמן

ערך החקלאות והעבודה בארץ ישראל לפי החתם סופר / הרב יעקב זיסברג

מָקוֹם לַפְּשַׁט - פשטה של סוגיה: ריש פרק חומר בקודש במסכת חגיגה / הרב אליהו סולוביציק

'הני כהני, ברכה דידיה הווה, או ברכה דשמיא?' / הרב ד”ר משה פינצ’וק

טיפול בחתך בפָּנים בשבת –האמנם 'פסיקה אנטי-ערכית'? / הרב הראל דביר

תועלתנות ומוסר בתכנון מערכת אוטונומית / הרב יוסף שפרונג

שימוש בשבת במיכל אשפה חכם / הרב אלחנן פרינץ

עוד על יחס הנצי"ב ליישוב הארץ, ועל רבנותו של החזו"א בעיירה סטויבץ / הרב יוסף יונה

ליישוב מנהג ישראל בברכת 'על המחיה' בפת הבאה בכסנין / הרב פרץ לוין

'עמוני ומואבי' - מדוע לא הוקדם 'מואבי'? / יקותיאל רוזנפלד

על רבינו ראש הישיבה הרב אביחי רונצקי זצ"ל / הרב עמיחי כנרתי

דברי פרידה מהרב אלישיב קנוהל זצ"ל בשעת הקבורה / הרב זאב וייטמן

על ספר 'חוט שני' הלכות טבילת כלים / הרב יהושע ענבל

עוד על שו"ת 'אבוא ביתך' / הרב אברהם סתיו; הרב אריה כץ

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת המאמרים כרך נח

תוכן באנגלית