המעין

הלל והודאה וציפייה לישועה

הורדת קובץ PDF

ההלל וההודאה שאנו מחויבים בהם בימי החנוכה לזכר הניסים והנפלאות שעשה ה' לאבותינו בימים ההם, מזכירים לנו גם את החובה להודות ולהלל 'על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים'. אנו חיים בתקופה מיוחדת במינה, בה עם ישראל זוכה לסיעתא דשמיא נפלאה, וגם הבעיות והתקלות שקיימות, והן קיימות, נדמות לעיתים כ'צרות של עשירים'... אמנם עם ההודיה מקרב לב לריבונו של עולם על העבר ועל הווה – עלינו לצרף ג"כ מקרב לב בקשה לעתיד, שכל המהלכים הענקיים שאנו חווים מול עינינו יסתיימו בקרוב לטובה, ויתקיימו סוף סוף הבטחות הנביאים וציפיית החכמים לישועה שלמה והשבת העבודה לדביר בית ה' בימינו לעינינו.

הגיליון נפתח בענייני מועדי החורף – שאלה מעניינת לגבי שכחת הדלקת נרות בשבת חנוכה, בירורים במסורת 'חג' ט"ו בשבט, וחקירה יסודית האם אכן מצות החרמת עמלק כוללת את השמדת רכושו. בהמשך נידונה ההתייחסות הראויה לניסי דורנו, ומתבררים מושגים הלכתיים עמומים: מה פירוש התיבה 'עשוי' בלשון הרמב"ם, מהו היצור שמכונה בחז"ל 'ביניתא דבי כרבא', מהו באמת הקלף שעליו ציוותה תורה לכתוב תפילין והאם לא הגיע הזמן לחזור למנהג קדמונינו בעניין זה, ומה עניינו של אותו ת"ח ש'מרחמין ליה' בני עירו. הגיליון מסתיים בסיפור חייה ומותה של אסתר יעל, בתו הקטנה של הראי"ה קוק זצ"ל שנהרגה בילדותה בתאונה בבית הרב, וב'גערת חכם': הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן, שזה המקום לברכו בהגיעו לגבורות – עד מאוע"ש בבריאות ובחריצות ובפוריות תורנית ובהנהגת הציבור בעזהי"ת - מסתייג באופן חריף מעצם הדיון באפשרות להרחיב את השימוש בשבת במכשירים חשמליים ואלקטרוניים עם ההתפתחות המואצת והמופלאה של הטכנולוגיה הממוחשבת מול עינינו, ואיש ההייטק הבכיר מייקל אייזנברג מנסה להסביר את דרכי פעולתה של הבינה המלאכותית שהיא מרכיב מרכזי בטכנולוגיה החדשה. הגיליון נחתם בסקירת ספרים תורניים כדרכנו.

העורך וחברי המערכת מברכים את המנויים והקוראים בחורף בריא ומוצלח בכל ענייניהם.

הק' יואל קטן