המעין

גליון תמוז תשע"ד

להורדת הגליון המלא ב-PDF

"כיון שדממו הרוחות עמד קנה במקומו".../ העורך

ההתנגדות להדפסת ספרי רבי ישעיהו באסאן ועוד מענייני רמח"ל, כפי שעולה מתשובת רבי יצחק פאציפיקו מכת"י / פרופ' יעקב ש' שפיגל

משנתו של הראי"ה קוק זצ"ל בדבר הגיל הראוי לעיסוק בלימודי חול, ויישומה בישיבת "תורת ירושלים" / הרב מתניה אריאל

שמירת כשרות ואחדות האומה בפסקי הרבנים הראשיים הרב הרצוג והרב עוזיאל / ד"ר משה ארנוולד

הצעה מעשית לשמירת שמיטה על ידי כלל ישראל / ד"ר משה זקס

עוד בעניין הורים זהים ומכשירי חשמל בשבת / הרב יעקב אריאל

עוד בעניין קבורה בקומות / הרב יעקב רוז'ה

עוד בעניין פסקי השמיטה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל / הרב זאב וייטמן

עוד על הזמר להצלת וורמייזא / אברהם פרנקל

עוד בעניין אבֵלותו של רבנו גרשום על בנו שהשתמד / גד מכטה

עיונים בספר 'מכלול' לרד"ק / הרב יהודה לנדמן

מבנה ספר התרומה ומשמעותו לפסיקת ההלכה / הרב יואל פרידמן

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית