המעין

גליון ניסן תשע"ב

חג קרבן הפסח וחג המצות – שניים שהם אחד / הרב פרופ' אהרן קירשנבאום

שמו של חודש ניסן על-שֵׁם הניסים / הרב יעקב ישראל סטל

"ויוציאנו ד' ממצרים": לביאורה של פסקה ממדרש ההגדה של פסח / פרופ' דוד הנשקה

שלושת המזבחות של אברהם אבינו לפי ה'קרובה' לשבת הגדול / אברהם פרנקל

רבי יחיאל מיכְל הלוי מחבר ספר 'שערי שמים' / הרב בנימין פנטליאט

הנחת תפילין בחול המועד / הרב משה פינצ'וק

יחוד בכבישי יהודה ושומרון - מכתבי פוסקים עם הפניות והערות / הרב מרדכי קטן

על שיקולים הלכתיים וחוץ-הלכתיים במשנת הרב קוק / הרב אברהם וסרמן

בענין פעולות ההצלה של הרב ברוך רבינוביץ' זצ"ל, האדמו"ר ממונקטש

גרימת נחת רוח בביקור חולים / הרב עמיחי כנרתי

הערות למאמר "מילה - מצוה שהיא ברית" / הרב אוריאל בנר

עוד על הרב קוק, הרב מטבריג והשפה העברית / שמריה גרשוני

השמטת פירוש 'לְאִישׁ חֲסִידֶךָ' / אברהם מאיר גלנצר

'למצוא דרך להתיר במידת האפשר' / הרב שאול בר-אילן

עוד על הצנע לכת מול פרסומי ניסא / הרב פרופ' שמעון אליעזר הלוי ספירו

עוד בענין גרות בלי קבלת מצוות / הרב דויד יצחקי; תגובה לתגובה / הרב אליעזר וייל

בענין ביטול מצות התכלת / ד"ר דניאל לוי

נתקבלו במערכת

תקציר המאמרים באנגלית