המעין

גליון תמוז תש"ע

"זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה'" / הרב יהודה קופרמן

לשימושיו המנוגדים של לשון 'ויהי' / פרופ' נחום מ' ברונזניק

ברכת הגומל לשב ממלחמה ופעילות צבאית / הרב יאיר רוזנפלד

הבנה נכונה של דברי ראב"ע בתחילת פרשת ואתחנן / הרב כרמיאל כהן

שלוש נשים - מאמר תגובה / הרב אליהו סולוביצ'יק

חלוקת שלוש הכתובות – תגובה / הרב יעקב לויפר

בענין מי שהיה נשוי שלוש נשים: חלק שני ותשובה למשיבים / פרופ' ישראל אומן

עוד בענין נוסח תפילת היוצא מבית המדרש / ליאור יעקובי

תיקון טעות בענין 'קונטרס השמיטה' של הנצי"ב / איתם הנקין

פירוש הערוך למונח "פסיק רישיה ולא ימות" / הרב אברהם יהודה רוס; הרב נעם קניגסברג

עוד על מדרש ופרשנות / ד"ר יעקב אלטמן

על ספר 'טהרת בת ישראל' / הרב משה אברהם פטרובר

ראשון חוקרי המקדש / פרופ' זהר עמר

הפשט שבדרש - עיונים בפירושו של רבי עובדיה ספורנו לתורה / הרב גבריאל יצחק רוונה

אמונה בעידן המדע / הרב ד"ר דרור פיקסלר

נתקבלו במערכת

רשימת המאמרים בכרך נ

תקציר המאמרים באנגלית