ספר מצוות קטן - סמ"ק חלק א מצוות א-קנא

ספר מצוות קטן - סמ"ק חלק א מצוות א-קנא
חדש!

חדש!

מכון שלמה אומן שמח לבשר על צאתו לאור של הכרך הראשון של המהדורה החדשה של ספר מצוות קטן (סמ"ק, או בשמו המקורי 'ספר עמודי גולה') יצאה לאור ע"פ כתבי-יד ודפוסים ראשונים, עם הקפדה על הפרדת הגהות רבנו פרץ מתוך דברי המחבר, הערות וציונים ומדור שינויי נוסחאות, עם סימני הסמ"ק ומבוא ונספחים ועוד.

הסמ"ק חובר ע"י רבי יצחק מקורביל מבעלי התוספות כמעין קיצור של הסמ"ג, שכלל רק את המצוות הנוהגות בזמן הזה ובלי אריכות הדברים שבסמ"ג. תוך זמן קצר הפך הסמ"ק לספר הפסיקה העיקרי בצרפת ובאשכנז. רבנו פרץ בעל התוספות חברו הצעיר של המחבר הוסיף לספר הגהות והערות והוספות, והסמ"ק עם הגהות ר"פ נהיה ספר הפסיקה הנפוץ ביותר בזמנו, ופוסקי הדורות הבאים כולל הב"י והרמ"א פוסקים על פיו באופן קבוע. במשך הדורות, גם בכתבי היד וגם בדפוסים, התערבו דברי המחבר עם דברי הגהות ר"פ, וגם הגהות אחרות התווספו לספר במשך השנים, והדבר גרם לא פעם למבוכה בפוסקים. במהדורה זו ניפינו על פי כתבי היד העתיקים והמדויקים-ביותר והדפוסים הראשונים את הספר, הפרדנו באופן ברור בין דברי המחבר לדברי ר"פ ובינם להגהות המאוחורת יותר, הוספנו מקורות והערות ומפתחות ונספחים, ואנו מציגים לפני הלומדים והפוסקים מהדורה מושלמת ומדויקת של הסמ"ק והגהות ר"פ לתועלת לדורות. המחבר חילק את הספר לשבעה 'ימים' בשיטה מקורית משלו. בכרך הראשון שיצא עתה לאור נמצאים המבוא וסימני הספר (גם הם מאת ר"י מקורביל) ומצוות שלושת הימים הראשונים (א-קעא) עם נספחים ומפתחות, והכרך השני שיֵצא לאור בעז"ה בקרוב יכלול את מצוות ארבעת הימים האחרים (קעב-רצד).

₪62 במקום ₪96
דמי משלוח: החל מ- 18₪