מעדני מלך על מסכת גיטין מאת ר"א עטלינגר אחיו ותלמידו של בעל ערוך לנר

מעדני מלך על מסכת גיטין מאת ר"א עטלינגר אחיו ותלמידו של בעל ערוך לנר
חדש!

חדש!

בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור הספר החשוב

'מעדני מלך'

על מסכת גיטין

מאת רבי אריה ליב עטלינגר זצ"ל

אחיו ותלמידו של בעל 'ערוך לנר'

מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות והערות, מבואות, ובתוספת מאמרים שפרסם בחייו ב'שומר ציון הנאמן'

36 + תקעא עמ'

₪51 במקום ₪68
דמי משלוח: החל מ- 18₪