מעדני מלך על מסכת גיטין מאת ר"א עטלינגר אחיו ותלמידו של בעל ערוך לנר

מעדני מלך על מסכת גיטין מאת ר
חדש!

חדש!

בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור הספר החשוב

'מעדני מלך'

על מסכת גיטין

מאת רבי אריה ליב עטלינגר זצ"ל

אחיו ותלמידו של בעל 'ערוך לנר'

מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות והערות, מבואות, ובתוספת מאמרים שפרסם בחייו ב'שומר ציון הנאמן'

36 + תקעא עמ'

ספרים נוספים

המעין
₪220 במקום ₪250
משה ידבר
₪50 במקום ₪65
₪58 במקום ₪68
דמי משלוח: החל מ- 18₪