ספר אמרכל הלכות המועדים

ספר אמרכל הלכות המועדים
חדש!

חדש!

פסקי הלכה בהלכות המועדים מאת מחבר שלא ידוע שמו, שחי באשכנז בתקופת תלמידי מהר"ם מרוטנבורג. נדפס בשלמות לראשונה ע"פ כת"י עם מבוא וציונים והערות ונספחים. 

לעיון בספר }

₪47 במקום ₪67
דמי משלוח: החל מ- 17₪