פסקים ומנהגים לרי יצחק מדורא זצ"ל

פסקים ומנהגים לרי יצחק מדורא זצ
חדש!

חדש!

מכון שלמה אומן שמח לבשר על צאתו לאור של ספר 'פסקים ומנהגים לרבי יצחק מדורא' זצ"ל, מהדורה חדשה עם הוספות רבות ע"פ כתבי היד ועם השוואות וציונים ומראי מקומות והשלמות ובירורים והרחבות ועם מבוא מקיף 

230 עמ'

 

לעיון בספר }

ספרים נוספים

ספר חשק שלמה - שרשים
₪58 במקום ₪68
נוהג כצאן יוסף
₪56 במקום ₪68
₪53 במקום ₪67
דמי משלוח: החל מ- 17₪