המעין - גליון מורחב במלאת 50 שנה למלחמת יו"כ

המעין - גליון מורחב במלאת 50 שנה למלחמת יו"כ
חדש!

חדש!

גיליון המעין החדש 247 תשרי תשפ"ד, מוקדש למאמרים ובירורי הלכה בענייני מלחמת יום הכיפורים וסביבה, וכן מאמרים מגוונים נוספים. הגיליון כולל כ-330 עמודים.

גיליון מורחב זה מוקדש ברובו לאחד האירועים הקשים ביותר בתולדות תקומת ישראל בדורנו, הוא מלחמת יום הכיפורים בראשית תשל"ד. חמישים שנה עברו מאז הטראומה שעברה על כל יושבי הארץ, שכמעט סימאה את עינינו מלראות את ישועת ה' גם בימים הקשים ההם. בניגוד למקובל ב'המעין' חלק מהמאמרים אינם עוסקים בהלכה-נטו אלא מערבים זיכרונות ותיאורים, לעיתים קשים לקריאה, מאת דמויות חשובות שעסקו במסירות נפש בלחימה מחד ובטיפול בחללים הקדושים מאידך, ויש כאן מסמכים ועדויות בעלי ערך לדורות. 

*שימו לב, מנויי המעין הקבועים / החדשים מקבלים בימים אלו את הגליון המורחב במשלוח בדואר ואינם צריכים לרכשו שנית

₪30
דמי משלוח: החל מ- 13₪