פני אברהם - על פסחים, גיטין, בבא מציעא

פני אברהם - על פסחים, גיטין, בבא מציעא

מכון שלמה אומן שמח לבשר על הופעת הספר החדש 'פני אברהם' 

לרבי אברהם אבלי זלנפרוינד זצ"ל

למשפחת הכהן רפפורט

נין ונכד לש"ך, לרבי פייבוש מקרקא, לרמ"א ולמעלה בקודש

אב"ד קהילת קאשוי (סלובקיה)

מחבר ספר פני אברהם על מסכת חולין ושא"ס

יוצא לאור בפעם הראשונה עם מבואות והערות וציונים, מכתי"ק של המחבר ששרדו את השואה כמעט בשלמותם, וניצלו אחרי השואה במסירות נפש ע"י הנער מנשה שמחה פרידמן שמצאם בין הריסות ביתו כאשר חזר מהתופת לעיר קאשוי.

966 עמ'

 

 

לעיון בספר }

במבצע!
₪59 במקום ₪89
דמי משלוח: החל מ- 19₪