סט לקט יושר ב כרכים או"ח + יו"ד

סט לקט יושר ב כרכים או

 

סט ספר לקט יושר 

פסקים, מנהגים ותשובות מאת

רבנו ישראל איסרלין זצ"ל

בעל תרומת הדשן

 

יוצא לאור ע"פ כתב יד המלקט

בתוספת ציונים, מקורות, הערות, נספחים ומפתחות

ב' כרכים: או"ח ויו"ד

₪100 במקום ₪123
דמי משלוח: החל מ- 20₪