סט לקט יושר ב כרכים או"ח + יו"ד

סט לקט יושר ב כרכים או"ח + יו"ד

 

סט ספר לקט יושר 

פסקים, מנהגים ותשובות מאת

רבנו ישראל איסרלין זצ"ל

בעל תרומת הדשן

 

יוצא לאור ע"פ כתב יד המלקט

בתוספת ציונים, מקורות, הערות, נספחים ומפתחות

ב' כרכים: או"ח ויו"ד

במבצע!
₪90 במקום ₪123
דמי משלוח: החל מ- 20₪