סט 'שולחן תמיד' ו'שולחן עצי שיטים' - ר"ש חלמא

סט 'שולחן תמיד' ו'שולחן עצי שיטים' - ר"ש חלמא

מכון שלמה אומן שמח לבשר לציבור שוחרי התורה על צאתם לאור של צמד ספרי ההלכה על כל שו"ע או"ח מאת הגאון רבנו שלמה חלמא זצ"ל בעל 'מרכבת המשנה' על הרמב"ם. הספרים יצאו לאור במהדורה חדשה ומתוקנת ע"פ כתבי יד ודפוסים ראשונים.

מדובר על ספר 'שולחן תמיד' על הלכות תפילה, ברכות, מועדים ועוד (672 עמ'), וספר 'שולחן עצי שיטים' על הלכות שבת, יו"ט וחוה"מ (904 עמ'). 
ספר 'שולחן תמיד' שיצא לאור ע"י מכון שלמה אומן ומכון ירושלים מכת"י לפני כמה שנים נדפס עתה במהדורה מחודשת בכרך אחד עם מבוא מתוקן והשלמות, וספר 'שולחן עצי שיטים' נדפס עתה במהדורה חדשה ומתוקנת ע"פ דפוס ראשון ברלין תקכ"ב, עם הערות, הארות, מקורות הדינים ונספחים. וכאמור, צמד הספרים הזה מקיף את כל ההלכות שבשו"ע או"ח על פי הכרעותיו של ר"ש חלמא זצ"ל עם הערות והשוואות והפניות רבות למשנה ברורה ולשאר ספרי הפוסקים, ומפתחות מפורטים.
 
בסוף ספר 'שולחן עצי שיטים' נמצאות רשימות מפורטות של המקומות שהמחבר הפנה מ'שולחן עצי שיטים' לדבריו בספר 'מרכבת המשנה', וכן להפניות שהפנה ב'שולחן תמיד' לספרו 'שולחן עצי שיטים', ורשימה של מאות המקומות שבעל 'המשנה ברורה' הזכיר את דברי המחבר.
 
ניתן לעיין בדוגמה מהספר בלחיצה על לשונית 'לעיון בספר'

לעיון בספר }

₪125 במקום ₪147
דמי משלוח: החל מ- 22₪