עמודי שלמה למהרש"ל - ביאורים לסמ"ג

עמודי שלמה למהרש"ל - ביאורים לסמ"ג

מכון שלמה אומן שמח לבשר על הופעת המהדורה המחודשת של ביאורי המהרש"ל על הסמ"ג, שנדפסו לראשונה לפני 420 שנה בשנת ש"ס (1600) בעיר בסילאה (באזל שבשוויץ), ע"י הגאון המקובל רבי אליהו לואנץ זצ"ל המכונה רבי אליהו בעל שם, מתלמידי המהר"ל מפראג.

הספר יצא ע"י מכון שלמה אומן בשיתוף עם מכון ירושלים כחלק מפרוייקט הסמ"ג השלם בשלושה כרכים בין השנים תשנ"ג-תשס"ג, ועתה יוצא לאור מחדש בכרך אחד מהודר ומשובח ובו 992 עמ', עם מבוא ומפתחות מתוקנים ומורחבים.

יחד עם זאת, שמחים אנו לבשר כי פרוייקט הסמ"ג השלם מתקדם מאד, וחוקרי המכון עמלים על סיומו. בע"ה בעוד מספר חודשים יצא לאור הכרך ראשון של הסמ"ג על חלק העשין כלול בהדרו.

ספר עמודי שלמה הוא ביאור עמוק מאת המהרש"ל -  מגדולי הדורות בפרשנות ובפסיקה, ל'ספר מצוות גדול' שחיבר החכם הקדמון מבעלי התוספות רבי משה מקוצי, עם הערות ותיקונים והוספות של ר"א בעל שם, אחד מגדולי הלמדנים בדורו. המהדיר, הרב יוסף דוב לובאן טרח שנים רבות להוציא נוסח מדוייק מכתבי היד השונים, והשהווה את שיטת המהרש"ל בביאורו זה לפירושיו וביאוריו בספריו האחרים, והערותיו מלאות תוכן ומאירות עיניים.

 

במבצע!
₪69 במקום ₪92
דמי משלוח: החל מ- 18₪