לקט יושר על אורח חיים

לקט יושר על אורח חיים

ספר לקט יושר - חלק אורח חיים

פסקים, מנהגים ותשובות מאת

רבנו ישראל איסרלין זצ"ל

בעל תרומת הדשן

 

יוצא לאור ע"פ כתב יד המלקט

בתוספת ציונים, מקורות, הערות, נספחים ומפתחות

 

לעיון בספר }

₪53 במקום ₪62
דמי משלוח: החל מ- 14₪