ספר חשק שלמה - שרשים

ספר חשק שלמה - שרשים

חדש חדש בהוצאת המכון!! ספר 'חשק שלמה - שרשים' לרבי שלמה פפנהיים זצ"ל, דיין בברסלאו, מחבר הספר 'יריעות שלמה' על לשון הקודש

הספר הוא מילון מעמיק של לשון הקודש, והוא יצא לאור לראשונה מכת"י המחבר, עם מבוא וביאורים וציונים ומקורות ומפתחות מפורטים, ע"י הרב משה צוריאל, לשעבר משגיח בישיבת שעלבים.

רבי שלמה ב"ר זליגמן פפנהיים נולד בעיר צילץ שבמחוז שְׁלֶזִיָה (בתקופתו גרמניה, והיום בשליטת פולין) בערך בשנת ת"ק (1740). לא ידוע עליו הרבה, כי אם שאביו היה דיין בצילץ, והוא עצמו שימש שנים רבות כדיין בעיר ברסלאו עד פטירתו בשנת תקע"ד (1814). בשנת תקמ"ד הוציא לאור בדיהרנפורט את החלק הראשון של ספרו 'יריעות שלמה', עיון עמוק בלשון הקודש ודיון במילים נרדפות במקרא, ובו הוא הראשון בדורות האחרונים שמצדד בשיטת השורש בעל שתי אותיות ואף בעל אות אחת, בניגוד לשיטה המקובלת שכמעט לכל התיבות קיים שורש בן שלוש אותיות. מאוחר יותר בשנת תקע"א (1817) נדפס החלק השלישי של הספר, ורק שנים אח"כ נדפס החלק השני ע"י ידידו של המחבר המדקדק הידוע רבי וולף היידנהיים, שלו העביר רבנו המחבר עוד בחייו את כל ספרי הדקדוק שלו, כולל גם את כתבי היד שלא הספיק להדפיס, כי החליט בשנות זקנותו להקדיש את כל זמנו ללימוד תורה. הטיוטא של ראשית החלק הרביעי של 'יריעות שלמה' מודפסת מכת"י בסוף ספרנו זה. אחרי החלק הראשון של 'יריעות שלמה' הדפיס רבנו את החלק הראשון של ספר חשק שלמה - שרשים, בס"ה 76 עמודים, בברסלאו בשנת תקס"ב, אך לא זכה להדפיס את שאר הספר, והוא נשאר בכת"י עד היום וכעת הוא יוצא לאור לראשונה.

לעיון בספר }

במבצע!
₪51 במקום ₪68
דמי משלוח: החל מ- 19₪