שאלות ותשובות - רבינו חיים כפוסי

שאלות ותשובות - רבינו חיים כפוסי

שו"ת רבי חיים כפוסי

רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גאויזון, מעט אחרי ימיו של מרן הב"י בא"י. כמה מתשובותיו מובאות בין תשובות חכמי דורו, אך ספר תשובותיו נותר בכת"י עד היום. תשובות בודדות יצאו לאור בקבצים שונים ע"י ד"ר מיכאל ליכטמן מפתח תקוה. הוא המשיך לעבור על שאר התשובות, ואחריו ההדיר את הספר מחדש ע"פ כת"י הרב שמעון שלמה גולדשמידט, ואחריו ערך עריכה נוספת הרב קטן. הספר יצא לאור כמתוכנן בסוף שנת תשע"א (אוגוסט 2011).

₪60 במקום ₪65
דמי משלוח: החל מ- 15₪