פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים

פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים

בשעטו"מ יצא לאור ספר 'פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים', ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות, ציונים, ביאורים ונספחים. 

במהדורה זו, נוסח פירושי רש"י והרשב"ם תוקן בדקדוק רב ע"פ כתבי היד ודפוסים ראשונים.

המהדיר, הרב עמיחי כנרתי, הוסיף הערות וציונים על הדף, ובחלק הנספחים וההערות שבסוף הספר הוסיף בירורים ועיונים בהלכות קידוש והבדלה וליל הסדר, עם הפנייה מתוך ההערות על הדף. כגון, גדרי החובה לחזר אחר ארבע כוסות ושאר המצוות, דין קטן בארבע כוסות, צורת ההסבה בזמן הזה וכו'.

סיוע וביקורת: הרב יואל קטן והרב אריאל אביני (23+ רמ עמ')

 

₪37 במקום ₪47
דמי משלוח: החל מ- 14₪