פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים - מהדורה חדשה!

פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים - מהדורה חדשה!
חדש!

חדש!

בשעטו"מ יצא ספר 'פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים', ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות, ציונים, ביאורים ונספחים. 

מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות רבות ותיקונים רבים, ובתוספת דפי הגמרא על פרק ערבי פסחים ממהדורת עוז והדר

במהדורה זו, נוסח פירושי רש"י והרשב"ם תוקן בדקדוק רב ע"פ כתבי היד ודפוסים ראשונים.

המהדיר, הרב עמיחי כנרתי, הוסיף הערות וציונים על הדף, ובחלק הנספחים וההערות שבסוף הספר הוסיף בירורים ועיונים בהלכות קידוש והבדלה וליל הסדר, עם הפנייה מתוך ההערות על הדף. כגון, גדרי החובה לחזר אחר ארבע כוסות ושאר המצוות, דין קטן בארבע כוסות, צורת ההסבה בזמן הזה וכו'.

 

₪51 במקום ₪69
דמי משלוח: החל מ- 17₪