שלטי הגיבורים - לרבנו אברהם משער אריה (פורטלאונה)

שלטי הגיבורים - לרבנו אברהם משער אריה (פורטלאונה)

הספר עוסק בעמקות וברחבות בענייני המקדש וכליו והמסתעף,

בסיס לדיונים בפוסקים ובמפרשים בנושאים אלו,

ההדרה חדשה על פי דפוס ראשון עם ציונים, מפתחות, הפניות, תרשימים, נספחים ועוד.

כ1000 עמודים בפורמט גדול.

ספרים נוספים

המעין
₪180 במקום ₪200
סט שו"ת מהרי"א השלם
₪250 במקום ₪315
₪85 במקום ₪116
דמי משלוח: החל מ- 18₪