שו"ת זכרון יהודה - ר"י בן הרא"ש

שו"ת זכרון יהודה - ר"י בן הרא"ש

שו"ת זכרון יהודה לרבנו יהודה בן הרא"ש זצ"ל

רבנו יהודה הוא בנו הרביעי של הרא"ש, לאחר פטירת אביו נקרא למלא את מקומו ברבנות טולידו שבספרד. הוא לא זכה להשאיר אחריו חיבורים בכתב מפני חולשתו ומחלת העיניים ממנה סבל כל ימיו, המעט ששרד ממנו הוא בזכות תלמידו, אחיינו וגיסו רבי אשר ב"ר שלמה, ששימר את התשובות שקיבל ממנו והוסיף עליהם פסקים ושמועות מתורתו שבעל פה.

הספר יצא לאור מחדש ע"פ כת"י ודפו"ר עם תשובות חדשות מכת"י, צוואת רבינו וליקוטים מדבריו ע"פ כת"י ודפוסים וכן עם שרידי ספר 'חוקת התורה' מכת"י והווידוי המיוחסים לו, עם מבואות, מקורות, הערות, נספחים ומפתחות.

ההדיר: הרב אברהם יוסף חבצלת

עורכים: הרב א"י גולדמינץ והרב יואל קטן

י"ל מחדש בשנת התשס"ה 

לעיון בספר }

₪75 במקום ₪94
דמי משלוח: החל מ- 17₪