יבין שמועה לרשב"ץ

יבין שמועה לרשב"ץ

בשעטו"מ יצא לאור ספר 'יבין שמועה' לרבי שמעון ב"ר צמח דוראן זצ"ל, מחבר שו"ת התשב"ץ, על הלכות שחיטה, בדיקה, טריפות.

 

הרשב"ץ נולד בשנת ה'קכ"א באלג'יר, ואת רוב שנות צעירותו העביר באי מיורקה הסמוך לספרד. 

מרבותיו: אביו, רבי צמח, הקדוש רבי וידאל אפרים [תלמיד הר"ן], רבי שם טוב פלקון, וחותנו לעתיד רבי יונה דיסמסטרי [מצאצאי הרמב"ן]. החיד"א כינה את הרשב"ץ 'גדול המורים', ואכן היה הרשב"ץ אבן תלפיות לחכמי אלג'יריה ושאר ארצות צפון אפריקה. 

הרשב"ץ נפטר באלג'יר בשנת ה'ר"ד בהיותו בן פ"ג, והוריש את כסאו לבנו ר' שלמה [הרשב"ש]. 

 הספר יוצא לאור במהדורה מתוקנת ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות וציונים והפניות ומבוא ונספחים ומפתחות, בעריכת הרב אברהם יעקב גולדמניץ והרב יואל קטן (379 עמ'). 

בעבר הוציא המכון גם חמישה כרכים של שו"ת התשב"ץ לרשב"ץ במהדורות חדשות ומתוקנות.

 

לעיון בספר }

במבצע!
₪48 במקום ₪63
דמי משלוח: החל מ- 17₪