בית הועד - לעריכת כתבי רבותנו

בית הועד - לעריכת כתבי רבותנו

בית הועד לעריכת כתבי רבותנו. ספר חובה לכל עורך תורני

קובץ מאמרים בסוגיית הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה. כעשרים נושאים בתחומים אלו נידונים בספר ע"י גדולי המומחים בתחום מעולם הספר

בעריכת הרבנים יואל קטן ואליהו סולוביצ'יק

₪40 במקום ₪50
דמי משלוח: החל מ- 17₪