יובל בגבורות

יובל בגבורות

קובץ מאמרים לכבוד הרב יונה דברת בהגיעו לגבורות וליובל שנות רבנות במבוא חורון

לפני חמישים שנה בחרה קבוצת הצעירים שעמדה להקים את הישוב מבוא חורון בעמק איילון ברב יונה דברת לכהן כרב הישוב. הרב ומשפחתו - המשפחה הראשונה והיחידה אז - נטלו חלק בעליה על הקרקע ובייסוד הישוב.

מאז ועד היום, תחת הנהגתו ההלכתית הרוחנית והציבורית, צמח וגדל מבוא חורון לישוב של מאות משפחות, החיות חיים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. 

אחרי יובל שנות רבנות בישוב ולקראת הגיעו של הרב דברת שליט"א לגבורות, תוך הודיה מקרב לב לריבונו של עולם, מגיש בית מבוא חורון למורו ורבו קובץ מאמרים תורניים שנכתבו לכבודו.

ניתן לעיין בפרקי הספר בעמוד זה, וכן ניתן להשיג את הספר אצל טוביה רוזנצווייג: tuviaturim@gmail.com

הספר יצא לאור בסיוע הוצאת 'משעול'. עורך: הרב יואל קטן

לעיון בספר ב-PDF }

₪0
דמי משלוח: כלולים