כרך 'המעין' חגיגי, גליון תשרי תש"פ

כרך 'המעין' חגיגי, גליון תשרי תש

לרגל פתיחת הכרך השישים של 'המעין' יצא לאור גליון מורחב וחגיגי ובו 540 עמ' וכחמישים מאמרים, ובהם מדבריהם של חברי המערכת הראשונים של 'המעין' – דברי תורה של ר' יונה עמנואל ז"ל פותחים את הגיליון, דברי זיכרון מרגשים של פרופ' מרדכי ברויאר ז"ל על אביו ד"ר יצחק ברויאר ממנהיגי אגו"י ופא"י ועל קהילת פרנקפורט נמצאים בהמשכו, ותשובה הלכתית של הרב קלמן כהנא ז"ל המבררת כמה פרטים בספרו המיוחד 'טהרת בת ישראל' מובאת במקומה. 

בגיליון הגדול הזה נמצאים, שלא כדרכו של 'המעין', כמה מאמרים בעלי היקף רחב: פרופ' שפיגל מציג איגרות חדשות שגילה בכת"י הקשורות לפולמוס הרמח"ל ולא נודעו עד עתה, והוא מרחיב את היריעה ומשלב אותן במקומן המתאים בתוך שרשרת האגרות שנותרה לנו מפולמוס כואב זה; הרבנים שושנה, האב והבן, ראשי מכון 'אופק', מראים לנו דוגמאות מהודרות ומתוקנות מתוך פירוש חדש שהם מצאו בכת"י על מסכת חולין מאת הקדמון רבי אברהם מן ההר מפרובנס; הרב זיסברג מישיבת קרני שומרון מוכיח ממקורות ומפסקים וממעשים שהעלייה לארץ הכרחית וכדאית גם כאשר קיים חשש לירידה בקיום מצוות בעקבותיה; וד"ר ארנוולד מתאר לנו באופן מרגש את פרשת הקמת ישיבת סלובדוקה בחברון והשפעתה על היישוב היהודי בעיר, עד לחיסולו במאורעות תרפ"ט. עוד מתפרסמים בגיליון זה הערות על הרמב"ם מכתב ידו של הרב ראובן מרגליות זצ"ל, בירורי הלכה בענייני שופר, סוכה ואתרוג, מכתבים חדשים של מרן הרב קוק זצ"ל בענייני קדושה וצניעות ובעניין הישיבה הגבוהה 'אוצר חיים' שהקים ביפו, הערות למעשה, הנוגעות בעיקר לבני ישיבה, בענייני נישואין וכתובה, מאת הדיין הרב דיכובסקי, דברים חשובים על משנתם של רבנו בחיי ב'חובות הלבבות', של רבי שמשון רפאל הירש בפירושו לתורה ושל המלבי"ם בפירושו לתנ"ך, תיאור משנתו הגאולית של ר' כלפון הכהן מג'רבה והצעה להוספת פיוטי 'הרחמן' בברכת המזון בשמחת 'זבד הבת', ועוד ועוד.

בסוף גיליון מורחב זה הוספנו את רשימת כל המאמרים שפורסמו ב'המעין' מאז היווסדו לפי סדר שמות המחברים (למחבר מרובה-מאמרים נוסף סדר א"ב פנימי) לתועלת הציבור.

הגליון המורחב נשלח למנויי המעין

להזמנת הגליון החגיגי במחיר מבצע 29 ש"ח בלבד!! הקישו 'הוסף לסל' (משמאל)

לרכישת מנוי ב'המעין' ב100 ש"ח לשנה בלבד הקישו כאן   

במבצע!
₪20 במקום ₪45
דמי משלוח: החל מ- 15₪