סט לקט יושר ב כרכים או"ח + יו"ד

סט לקט יושר ב כרכים או

 

סט ספר לקט יושר 

פסקים, מנהגים ותשובות מאת

רבנו ישראל איסרלין זצ"ל

בעל תרומת הדשן

 

יוצא לאור ע"פ כתב יד המלקט

בתוספת ציונים, מקורות, הערות, נספחים ומפתחות

ב' כרכים: או"ח ויו"ד

₪95 במקום ₪120
דמי משלוח: החל מ- 25₪