פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים

פירושי רש

בשעטו"מ יצא לאור ספר 'פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים', ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות, ציונים, ביאורים ונספחים. 

במהדורה זו, נוסח פירושי רש"י והרשב"ם תוקן בדקדוק רב ע"פ כתבי היד ודפוסים ראשונים.

המהדיר, הרב עמיחי כנרתי, הוסיף הערות וציונים על הדף, ובחלק הנספחים וההערות שבסוף הספר הוסיף בירורים ועיונים בהלכות קידוש והבדלה וליל הסדר, עם הפנייה מתוך ההערות על הדף. כגון, גדרי החובה לחזר אחר ארבע כוסות ושאר המצוות, דין קטן בארבע כוסות, צורת ההסבה בזמן הזה וכו'.

סיוע וביקורת: הרב יואל קטן והרב אריאל אביני (23+ רמ עמ')

 

עוד בנושא

חדש!
סט שו"ת מהרי"א השלם חדש!
₪230 במקום ₪300
ספר חשק שלמה - שרשים
₪55 במקום ₪65
יוסף אומץ
₪55 במקום ₪65
₪40 במקום ₪47
דמי משלוח: החל מ- 14₪