בית הועד - לעריכת כתבי רבותנו

בית הועד - לעריכת כתבי רבותנו

בית הועד לעריכת כתבי רבותנו. ספר חובה לכל עורך תורני

קובץ מאמרים בסוגיית הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה. כעשרים נושאים בתחומים אלו נידונים בספר ע"י גדולי המומחים בתחום מעולם הספר

בעריכת הרבנים יואל קטן ואליהו סולוביצ'יק

עוד בנושא

ספר חשק שלמה - שרשים
₪55 במקום ₪65
יבין שמועה לרשב"ץ
₪50 במקום ₪60
₪35 במקום ₪45
דמי משלוח: החל מ- 14₪