בית הועד - לעריכת כתבי רבותנו

בית הועד - לעריכת כתבי רבותנו

בית הועד לעריכת כתבי רבותנו. ספר חובה לכל עורך תורני

קובץ מאמרים בסוגיית הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה. כעשרים נושאים בתחומים אלו נידונים בספר ע"י גדולי המומחים בתחום מעולם הספר

בעריכת הרבנים יואל קטן ואליהו סולוביצ'יק

עוד בנושא

המעין
₪180 במקום ₪200
שו"ת התשב"ץ חלק א
₪60 במקום ₪72
נוהג כצאן יוסף
₪55 במקום ₪65
₪35 במקום ₪45
דמי משלוח: החל מ- 14₪