שבת ומועד בשביעית

שבת ומועד בשביעית

הגות ועיון בפרשיות שנת השבע, שני כרכים 692 עמ'הרב חיים ישעיהו הדרי

ספר המחבר ומקשר בין ענייני שבת לענייני שמיטה. דרשות על פרשיות השבוע ועל המועדים בהיבט מקורי, תוך עיון בספרי חסידות מרכזיים סביב נושאי השביעית.

מלבד ספרי ההלכה הרבים העוסקים בדיני השמיטה והלכותיה – ספרות המתרבה והולכת משמיטה לשמיטה – יוצא עתה לקראת שנת השמיטה תשע"ה מהדורה רביעית של הספר "שבת ומועבד בשביעית" בשני כרכים.

באו בו מסות ופרקי עיון והגות במחשבת השמיטה.

הדיונים מקיפים רבים מנושאי משנה כגון: ברכת השביעית, מתנת השביעית, הכנות לשביעית, חורבן וגאולה.

בדגש מיוחד מודגש מעמדה של השבת בהתייחס לשבת הארץ. מכאן סדרת ג"ן שיחות על פרשת השבוע בזיקה לשנת השמיטה. כך גם כל מועדי השנה המוארים באור השביעית. המקורות מקיפים את ספרות חז"ל במדרשי ההלכה והאגדה, את פרשנות הראשונים והאחרונים, את משנת החסידות ואת ספרות בעלי המוסר עד למחשבה בת ימינו. במדור מיוחד באו מקורות מספרות אדמ"ורי החסידות: ר' צדוק הכהן, "שפת אמת", "אמרי אמת" כשהם מוערים ומוארים. 

עוד בנושא

חדש!
עת ללדת חדש!
₪22 במקום ₪29
אהבתי תורתך
₪40 במקום ₪50
שמועות ראי"ה
₪64 במקום ₪98
₪80 במקום ₪110
דמי משלוח: החל מ- 14₪