במחקר

 חוקרי המכון עובדים על מספר ספרי קודש, חלקם בשלבי עריכה מתקדמים ובע"ה ייצאו לאור בחודשים הקרובים הספרים הבאים

 

שו"ת יהודה יעלה - מהר"י אסאד, תשובות ר' יהודה אסאד, מגדולי חכמי הונגריה, חלק או"ח וחלק אה"ע - חו"מ

סמ"ג השלם עשין, חלק ראשון

שולחן עצי שטים לר' שלמה חלמא, על הל' שבת ויו"ט כרך א

נוהג כצאן יוסף, על מנהגי פרנקפורט ועוד

ספרים נוספים בעבודה

חלקים נוספים של הסמ"ג השלם עם נושאי כלים

שו"ת יהודה יעלה או"ח, אה"ע וחו"מ

ספר השורשים וספר מכלול לרד"ק, בירור כללי לשון הקודש

ברכות בחשבון לרבי שלמה מחלמא, סוגיות הלכתיות מתמטיות

 

ספרים חדשים שיצאו לאור לאחרונה

שו"ת מהרי"א - תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד, חלק יו"ד  

יבין שמועה על הלכות טריפות לרשב"ץ דוראן

יוסף אומץ על מנהגי פרנקפורט, מאת רבי יוסף האן

שו"ת משה ידבר לרבי משה למשפחת ישראל, מהעיר רודוס שביוון

פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים ע"פ כתבי יד