במחקר

 חוקרי המכון עובדים על מספר ספרי קודש, חלקם בשלבי עריכה מתקדמים ובע"ה ייצאו לאור בחודשים הקרובים הספרים הבאים

 

שו"ת יהודה יעלה - מהר"י אסאד, תשובות ר' יהודה אסאד, מגדולי חכמי הונגריה, חלק יו"ד

סמ"ג השלם עשין, חלק ראשון

שולחן עצי שטים לר' שלמה חלמא, על הל' שבת ויו"ט כרך א

נוהג כצאן יוסף, על מנהגי פרנקפורט ועוד

ספרים נוספים בעבודה

חלקים נוספים של הסמ"ג השלם עם נושאי כלים

שו"ת יהודה יעלה או"ח, אה"ע וחו"מ

ספר השורשים וספר מכלול לרד"ק, בירור כללי לשון הקודש

ברכות בחשבון לרבי שלמה מחלמא, סוגיות הלכתיות מתמטיות

 

ספרים חדשים שיצאו לאור לאחרונה

  יבין שמועה על הלכות טריפות לרשב"ץ דוראן

יוסף אומץ על מנהגי פרנקפורט, מאת רבי יוסף האן

שו"ת משה ידבר לרבי משה למשפחת ישראל, מהעיר רודוס שביוון

פירוש רשב"ם על פרק ערבי פסחים ע"פ כתבי יד