המעין

'קרֵב קץ הישועה'! / העורך

הורדת קובץ PDF

'קרֵב קץ הישועה'!

לצערי הרב זהו הגיליון הרביעי של 'המעין' שיוצא לאור כאשר עם ישראל והעולם כולו עוד מתבוססים במגפה שנפלה עלינו לפתע פתאום בסוף החורף שעבר. אינסוף מילים כבר נכתבו על המשמעויות הרוחניות של המגפה הזו, דברי כיבושין ודברי עידוד ודברי דאגה ודברי תקווה. מצד אחד מדובר בשיעור גדול בענווה לעולם כולו, שמצליח בקושי רב להתמודד עם מחולל מחלה כמעט בלתי נראה שמצליח להפיל חללים וממשלות וכלכלות ואחריתו מי ישורנו, ומצד שני ראוי להודות לה' שהמגפה הזאת מגיעה לעולם שבו בעזרת ה' המדע והטכנולוגיה והרפואה מפותחים יותר מאי-פעם, וכבר החיסונים בדרך, והמתים מעטים יחסית, והכל היה יכול ח"ו להיות הרבה יותר גרוע. עם רגשות סותרים אלו שוב עולים בליבנו דברי הרמב"ם בסוף הלכות מלכים 'כל אלו הדברים וכיוצא בהן לא יֵדע אדם איך יהיו עד שיהיו', והדברים נכונים גם לגבי מגפת הקורונה, ונכונים עוד הרבה יותר בנושאים רבים אחרים שאנו שומעים ביחס אליהם בימינו יום יום את משק כנפי ההיסטוריה.

גיליון 'המעין' הזה עוסק בענייני משכן ומקדש ומלכות ישראל, בענייני הלכה ואגדה ופרשנות התורה ותולדות גדולי ישראל, ויש בו גם תגובות חשובות לדברים שהובאו בגיליונות הקודמים. שותפים בו תלמידי חכמים וחוקרים, אנשי תורה ובני תורה מכל הגוונים ומכל הגילים, ואשרינו שזכינו להיות במה ליבול פורה זה. אי אפשר שלא לציין גם את התנובה המבורכת בכמות ואיכות של הספרות התורנית בדורנו, שרק את חלקה הקטן אני הקטן זוכה לסקור, ולפעמים גם לבקר, על גבי גיליונות 'המעין' ובבמות אחרות.

הביטוי 'קרֵב קץ הישועה' מופיע בפיוט 'מעוז צור' בלשון ציווי, כבקשה לריבונו של עולם שהוא יעשה את שלו כאשר אנו משתדלים לעשות את שלנו. אך אפשר גם להבין אותו כתיאור מצב – קץ הישועה אכן מתקרב והולך, וכל האירועים הנפלאים והמיוחדים הקורים סביבנו מוכיחים זאת פעם אחר פעם. יהי רצון שנזכה ונחיה ונראה בעינינו את קץ הישועה במהרה בימינו בבריאות ובשמחה.

        הק' יואל קטן