המעין

'אבינו מלכנו זכור רחמיך'... / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

'אבינו מלכנו, זכור רחמיך'...

על פי מנהג אשכנז הקהל והש"ץ מוסיפים בימים נוראים תפילה מיוחדת בסוף ברכת ההודאה: 'אבינו מלכנו, זכור רחמיך וכבוש כעסך, וכלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ומגיפה ופגע רע, וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פורעניות וכל גזירה רעה ושנאת חינם, מעלינו ומעל כל בני בריתך'. מבין הפגעים שאנו מבקשים מהקב"ה לכלות מאיתנו לפחות שלוש, אם לא נוסיף גם 'פגע רע' ו'מיני פורענויות' לרשימה, עוסקות במחלות – 'דבר, מחלה ומגיפה'. איני ידוע מה המשמעות המדויקת של כל אחד מהביטויים האלו, מה שברור הוא שחוץ מכמה קולות חריגים כל העולם מבין שאנחנו נמצאים כעת בעיצומה של מגיפה חמורה שפוגעת בעולם כולו, ותוצאות הלוואי שלה כוללות את רוב התקלות האחרות המוזכרות ברשימה הארוכה הזו: מתחים בין מדינות - 'חרב', קשיים כלכליים משמעותיים - 'רעב', בעיות חינוכיות והתנהגותיות בעיקר בקרב בני הנוער - 'עוון', מאבקים בין ובתוך מיעוטים שונים בארצות שונות - 'קטטה', מתחים פנימיים בארץ שמגיעים עד 'שנאת חינם' ועוד ועוד. חצי הכוס המלאה היא שמבחינה כלכלית הגיעה המגיפה כאשר מדינת ישראל נמצאת בשיא של כל הזמנים, ושטכנולוגיות חדשות מסייעות לצמצם חלק מהנזקים של המגיפה הזו, ושראשינו ושרינו ויועצינו מנהלים את המשבר לכאורה בצורה מעוררת הערכה. לחצי הכוס המלאה אפשר להכניס גם את התקווה שאחינו בית ישראל בארצות הים, שרבים מהם נמצאים כעת בצרה, יבינו שהגלות סיימה את תפקידה, ושעם ישראל צריך ויכול להתקבץ כולו בארץ ישראל. ושוב - איש לא יידע איך יהיו הדברים עד שיהיו, אך אנו מצפים לטוב. לא נותר אלא להתפלל לאבינו מלכנו שיכבוש את כעסו ויזכור את רחמיו ויביא ישועות ונחמות לכל בני בריתו.

גיליון זה עוסק גם בקורונה – הרב וייטמן מציע לצמצם את מספר ברכות התורה הנאמרות ב'מנייני המרפסות' שעדיין קיימים פה ושם, והרב הולצר דן בגדרי מגפה בראשונים ועוד. הגיליון פותח בתשובה שטרם נדפסה מאת מורנו הגר"מ אליהו זצ"ל במלאת עשור לפטירתו, בפסקים של החזו"א בשמיטה הראשונה בה חי בארץ, וביחסו המיוחד של הפוסק הגדול הרב ווזנר, שמלאו עתה חמש שנים לפטירתו, אל פסקי הגר"א, שמלאו עתה שלוש מאות שנים ללידתו. ועוד חומר רב ממלא את הגיליון הזה, המסיים את גיליונות שנת תש"פ.

יהי רצון שלקראת גיליון ר"ה תשפ"א המגיפה תהיה מאחורינו, ושעם ישראל ומדינת ישראל ימשיכו להתקדם בכל המישורים לקראת ביאת המשיח והגאולה השלמה בקרוב.

                                                                                                            הק' יואל קטן