המעין

אילן, אילן, מה אברך בראייתך? / הרב אוריאל פרנק

הורדת קובץ PDF

הרב אוריאל פרנק

אילן, אילן, מה אברך בראייתך?

                                                                        לע"נ רבי ישראל בן פורת ז"ל

נלב"ע בי"ב בשבט תש"פ

מורה אהוב ואוהב עמו וארצו

שהאהיב את התורה על תלמידיו

 

מה בין עצים לאילנות?

מטבע שטבעו חכמים בברכות הנהנין

ברכת האילנות בטבעיות

מקורות ברכות האילנות

מטבע שטבעו חכמים בברכת האילנות

השפעת המדקדקים על ספרי ההלכה?

כיצד נברך בראיית אילנות?

ואל יאמר פיהם דבר שלא כרצונך

טבלת סיכום לנוסחי ברכת האילנות

 

מה בין עצים לאילנות ?

כל השנה כולה מורגלת לשוננו לדבר על "עצים"; אבל מראש השנה לאילנות ועד סוף ימי ניסן משתגר בפינו השֵׁם "אילן". בעברית המקראית משמשת המלה "עץ" הן לציון העץ החי (צמח רב שנתי המושרש באדמה) והן לציון העץ המת (חומר גלם שנכרת). בשפות רבות מובחנות שתי ההוראות זו מזו, כפי שרואים דרך משל בארמית: בסוף פרשת וירא מתרגם אונקלוס "מִמַּעַל לָעֵצִים" – "עֵיל מִן אָעַיָּא" (בראשית כב, ז), שזו בעצם אותה מילה בלבוש ארמי[1], כי מדובר בגזרי עצים כרותים; ואילו בתחילת הפרשה מתרגם "וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ" (שם יח, ד) – "אִילָנָא", כי מדובר על עץ חי שחסו בצִלוֹ[2]. חז"ל צמצמו את השימוש במילה המקראית "עץ" רק לחֹמֶר (כגון "כלי עֵץ"), אך לעץ החי קראו בשֵׁם החדש "אִילָן" ש"גויר" מארמית[3]. לאור האמור, נשאלת השאלה מדוע כל השנה כולה מברכים אנו את ה' לפני אכילת פירות האילן "בורא פרי העץ" כבתורה[4], ואילו בעונת פריחת העצים מברכים אנו "ברכת האילנות" כלשון חכמים?

 

מטבע שטבעו חכמים בברכות הנהנין

חז"ל הבחינו בין "לשון בית המדרש", לשון המשניות והמדרשים, שהיא כלשון הדיבור שבימיהם, הידועה כ"לשון חכמים", מצד אחד[5] – ל"לשון בית הכנסת" מצד שני, מטבע ברכות ותפילות המופנות כלפי רבש"ע, שבה המשיכו את מסורת לשון המקרא, על השֶׂגֶב והוד הקדומים שבה[6].

ברכת "בורא פרי העץ" רומזת ללשון פרשת בראשית שבה מסופר איך במאמר ה' "עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי", ושבני האדם הותרו והוזמנו לאכול ממנו: "כָּל הָעֵץ אֲשֶׁר בּוֹ פְרִי עֵץ – לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה" (בראשית א, יא; כט). שיבוץ הצירוף המקראי "פרי העץ" מזכיר לאדם הבא לאכול את משמעות הנאתו מהעולם, ומסייע לו לשמוע מחדש את דבר ה' הנותן לו את "כָּל הָעֵץ אֲשֶׁר בּוֹ פְרִי עֵץ"[7].

 

ברכת האילנות בטבעיות

מה שאין כן ברכות הראייה[8], ובכלל זה ברכת האילנות:

"השימוש בלשון חכמים במטבע של ברכה בא בעיקר בברכות הראייה, שהן ברכות של תגובה על חוויה חד פעמית או חוויה החוזרת על עצמה לעִתים נדירות. נראה לנו כי ביקשו חכמים לתת לחוויה זו ביטוי בלשון היום-יום, לשון של דיבור שוטף ללא תיווך הניסוח בעזרת המקרא", או בניסוח אחר: "ביקשו שלא לחצוץ בין החוויה למברך וניסחו דבריהם בלשונם "[9].

ברכת האילנות (דווקא! ולא ברכת "העצים") ספוגה בלשון חז"ל, ומתאימה להודיה ספונטנית לבורא עולם ברגע של התפעלות מיפי הבריאה. היא דומה באופייה ובסגנונה לברכות שנִשנו בפרק "הרואה"[10], ומטרת כולן שתֶּכֶף לקליטת החוויה החושית, בעין או באוזן, מיד יודה האדם ליוצר כל בפיו ובלשונו בטבעיות[11], וכך יזכור את הבורא וישווהו לנגדו תמיד (תהילים טז, ח ורמב"ם הלכות ברכות פ"א ה"ד).

בלשון הדיבור בימינו נדחתה המילה "אילן", והיא נחשבת כמילה גבוהה ופיוטית. היא משמשת בימינו רק בצירופי מילים ובניבים (כמו "אילן יוחסין", "נתלה באילן גדול"), וכמובן ב"ראש השנה לאילנות". אִילו תוקנה ברכת האילנות בימינו, אכן היה מתאים יותר לנסח אותה כלשון הדיבור "ברכת העצים". ברם, לא רק הלשון השתנתה מימי חז"ל ועד לימינו; גם הספונטניות שבברכת האילנות נעלמה: בימינו רבים מחַזרים אחרי אילנות ומשתדלים להתחייב בברכת האילנות, על פי תורת הסוד, אע"פ שככל ברכות הראיה אין חיוב לחפש אפשרות להתחייב בה[12]. יוצא אם כן שדווקא השֵׁם "אילנות" שנחשב כיום ייחודי עולה בקנה אחד עם המעמד הייחודי שקיבלה ברכת האילנות בדורנו.

 

מקורות ברכות האילנות

הרמב"ם (הלכות ברכות י, יג) כורך יחד שתי ברכות על אילנות, וזו לשונו:

1.     הרואה בריות טובות ומתוקנות ביותר ואילנות טובות מברך: שֶׁכָּכָה לּוֹ בְּעוֹלָמוֹ.

2.     היוצא לשדות או לגנות בימי ניסן וראה אילנות פורחות ונִצנים עולים מברך: ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ונאות כדי להתנאות בהן בני אדם.

מקור הברכה הראשונה, "שֶׁכָּכָה לּוֹ בְּעוֹלָמוֹ", בברייתא המובאת בפרק תשיעי של מסכת ברכות בבבלי[13] ובירושלמי[14], והיא מופיעה גם בתוספתא פרק ו'[15]. הברכה השניה מובאת בתלמוד הבבלי בלבד. היא נמסרת מפיו של האמורא הבבלי רב יהודה[16] במסכת ברכות מג, ב[17], אך ייתכן שהיא נתקנה עוד קודם לכן. וזו לשון הגמרא:

"האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר: ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם".

 

בכל מילה ומילה בנוסח ברכה זו נפלה מחלוקת, ובמאמר זה נדון רק במילה "כלום" ובמילים "בריות טובות ואילנות טובות", שכאמור, מאפיינים את לשון חז"ל.

 

מטבע שטבעו חכמים בברכת האילנות

א. "שלא חיסר בעולמו כלום": המילה "כְּלוּם" התחדשה בעברית של חז"ל, ואחת מהוראותיה היא "מַשֶּׁהוּ", "דָּבָר", כגון: "הנהנה כְּלוּם מן העולם – מָעַל, עד שֶׁיַּתִּירוּ לו הַמִּצְוֹת" (ירושלמי ברכות ראש פרק ו[18]). בדרך כלל משמשת "כְּלוּם" בהֶקשרים שיש בהם שלילה, כמו בברכה זו: "לא חיסר... כלום", וכמו: "אין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר (דברים ח, ט): 'אֶרֶץ אֲשֶׁר לֹא בְמִסְכֵּנֻת תֹּאכַל בָּהּ לֶחֶם לֹא תֶחְסַר כֹּל בָּהּ'" (ברכות לו, ב). צירוף מקראי מקביל לכך הוא: "לֹא חָסַרְתָּ דָּבָר" (דברים ב, ז)[19].

בשנת תפ"ה (1725) הודפס בגרמניה סידור מהפכני ע"י המדקדק רז"ה[20], ובו "תיקונים" נועזים רבים בנוסח התפילה והברכות, שחלקם השתקעו בסידורי קהילות אשכנז עד היום. המאפיין את "תיקוניו" הוא דחיית כל מה שלדעתו סותר את כללי הדקדוק המקראי[21]. וכך, בנוסח ברכה זו הומרה המילה "כלום" בחלופה המקראית שלה, "דָּבָר".

 

צילום סידור ר' זלמן הענא, 'בית תפילה' (יעסניץ, תפ"ה) עם "טעמי המקרא"

 

כעבור 138 שנה, בשעה שחידוש זה הולך ומתפשט בקהילות אשכנז[22], יצא נגדו רבי חיים פונטרימולי, בעל "פתח הדביר"[23] (איזמיר, תרכ"ג; 1863 ), וכתב שלמרות הסימוכין המקראיים לסגנון זה (דברים ב, ז; שופטים יט, יט) "קשה הדבר מאֹד לשנות נוסח המסודר מפי קדושי עליון חכמי התלמוד ומוסכם מכל הפוסקים... וכי הותרה הרצועה ביד כל אדם לשנות מטבע שטבעו חכמים בברכות, המוסכם מפי הכל?!" בעקבות זאת, פוסקים רבים עוררו את בני אשכנז להחזיר עטרה ליושנה ולהתנער מחידוש זה[24]. הרב שְׂרָיָה דִבְלִיצְקִי כתב: "והעיקר שכולם יאמרו בנוסח... כלום... והמשַנה ידו על התחתונה"[25]. יש שניסו לדחות את דבריו בטענה שהנוסח "דָּבָר" קדום ומקורו בראב"ד השני[26], בעל "האשכול" – ע"פ המודפס במהדורת רצ"ב אוירבך (עם פירוש "נחל אשכול")[27]. אך במהדורה האמינה יותר (של הרב אלבק) לא מוזכרת כלל ברכת האילנות! לכן נראה שמדובר בתוספת מאוחרת לספר האשכול מהדורת אוירבך (כמו רבות אחרות) שהושפעה כבר מתיקונו של רז"ה[28].

ב. "בריות": מילה זו יסודהּ במקרא (שמ"ב יג, ה; יחזקאל לד, כ), אך רק בלשון חכמים פירושהּ: "מי שנִברא". לפעמים הכוונה היא לבני אדם (כמו בדברי הלל "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"; אבות א, יב), ולפעמים לבריות אחרות (כמו בברכת "מְשַנֶּה הבריות" על ראיית פיל וקוף; ברכות נח, ב). הקריאה המקובלת בימינו היא "בְּרִיָּה" ו"בְרִיוֹת" (בדומה למילה המקראית "בְּרִיאָה"; במדבר טז, ל[29]), אך יש אומרים "בִּרְיָה" ו"בִרְיוֹת"[30]. במסורת תימן מבדילים בין בני אדם ("בְּרִיָּה" ו"בְרִיוֹת") לבין שאר הנבראים ("בִּרְיָה" ו"בִרְיוֹת"), ובברכת האילנות מנהגם לברך "בִּרְיוֹת טובות"[31].

ג. "בריות טובות": השֵׁם 'בריה' משַמֵש בין בלשון נקבה (כמו ביומא פו, א: "מה הבריות אומרות עליו") ובין בלשון זכר (כמו בירושלמי גיטין פ"ג ה"ג: "לא עבר שם ברייה"; שמות רבה, משפטים פרשה לא: "כל בריותיו של הקב"ה לווין זה מזה")[32].

ד. "אילנות": כאמור, השֵׁם "אִילָן" הגיע לעברית מהארמית שבספר דניאל (ד, ז-ח), ונראה שבמעבר לעברית שָמר האילן על מינו הזכרי, וכפי ששגור בפי הכל: "אילן אילן, במה אברכךָ" וכו' (תענית ה, ב) בלשון זָכר[33].

ה. "אילנות טובות": לאור האמור, היה צפוי שנוסח הברכה יהיה "אילנות טובים", ולא כמצוי בכל [!] עדי הנוסח של שתי הסוגיות שבהן מופיעה ברכה זו: "אילנות טובות"[34]. הייתכן שחז"ל תִקנו ברכה בלשון לא מדוקדקת[35]?

אפשר להסביר שאע"פ ש"אילן" הוא זָכר, סטייה זו מן הדקדוק נובעת מ"הִדַּמּוּת" של מילה אחת לשכנתה, כדי "לזַוֵּג המילות", דהיינו: הסיומֶת "-וֹת" של השֵׁם "אילנוֹת" נגררה אל סיומֶת התֹאַר שאחריו: "טובוֹת" (ועוד יותר כש"אילנות טובות" סמוכות ל"בריות טובות"[36]). תופעה זו ("גרירה מורפולוגית" בפי הבלשנים בימינו) נפוצה במקרא ובחז"ל ואף בלשון ימינו[37] .

נוסף על כך, יש מבטלים כליל את ההנחה שההתייחסות אל "אילנות" כאן צריכה להיות בלשון זכר: ראשית, יש מפקפקים בהנחה הנ"ל שגם בעברית המילה "אילן" משמשת כזָכר בלבד, ולדעתם היא משמשת גם כנקבה[38]. שנית, יש אומרים שעל "דבר שאין בו רוח חיים" ניתן לדבֵּר בין בזכר ובין בנקבה[39]. שלישית, יש אומרים שבאופן כללי כל ההֶתאם הדקדוקי של זכר ונקבה אינם הכרח, אלא רשות בלבד[40]. ורביעית, יש טוענים שאדרבה, כאן תוקנה לשון נקבה בכוונת מכוון, ללמד שיש לברך רק על עצים נקביים ופוריים[41].

ו. "אילנות טובים": כאמור, אין שום כתב יד של הגמרא שבו מופיע בנוסח ברכת האילנות "טובים", ודי ברור שהנוסח שחז"ל טבעו הוא הנוסח – המוקשה לכאורה – "אילנות טובות"[42]. כך הנוסח גם ברוב ככל ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים. העדויות לכך שבברכת האילנות גרס מישהו "אילנות טובים" בודדות וקלושות, וגם כאן ייתכן מאוד שמי שהמציא נוסח זה (ה"מובן" יותר, בין מתוך כוונה טובה, ובין אם בלי כוונה) איננו מחבר הספר, אלא מעתיק או מדפיס מאוחרים[43].

העדוּת המוכחת הראשונה לנוסח המדוקדק "אילנות טובים" היא משנת תקל"א (1771). בשנה זו הודפס בפרנקפורט דאוֹדֶר ספר "שֻלחן שלמה"[44] ע"י הרב שלמה זלמן מירקש, אב"ד מיר, שלוש שנים לפני פטירתו. בסימן רכ"ו מובא נוסח הברכה: "וברא בריות טובים ואילנות טובים"[45].

מי שאחראי לכך שבימינו יש סבורים כי מנהג בני אשכנז מקדמת דנא לברך "אילנות טובים" לעומת בני ספרד המברכים "אילנות טובות"[46] – הוא המשכיל הברלינאי בעל ההשפעה יצחק סָטָנוֹב, שהגיה בסידור שחיבר על פי הדקדוק: "טובִים – כצ"ל ביו"ד מ"ם, כי אילן זכר הוא" ("ויעתר יצחק", תקמ"ה; 1785). הוא המשיך את דרכו של רז"ה בהתאמת הסידור לדקדוק המקראי[47], והשפיע רבות על גדול מהדירי הסידור והמחזור האשכנזי רוו"ה (ר' וולף היידנהיים, נלב"ע: תקצ"ב; 1832), ועל תלמידו ר' יצחק זליגמן בֶּר בסידורו "סדר עבודת ישראל" (יצא לאור בתרס"א; 1901 ). חידוש זה אומץ בסידוריהם ובעקבותיהם חדר גם "תיקון" זה ללשון התפילה האשכנזית עד ימינו[48] – למרות התנגדותו של בן זמנו ומקומו, בעל "פרי מגדים", רבי יוסף תאומים (אגרת ב, ד"ה לבלב):

"אילנות טובותכן הוא הנוסחא בגמרא ושו"ע. ובסידור עם ויעתר יצחק כתב 'טובים'... ולדידי אין לשנות הנוסחא, ובקיבוץ נקיבות, כמו אבות, אף שהוא תֹאַר[49], וגם יש באילן נקיבה, כ'מרכיבין דקלים' (פסחים פ"ד מ"ח)"[50].

"הכל תלוי במזל": ייתכן שאילו היה נכלל פסק זה של אחד מחשובי הפוסקים, במקומו ב"פרי מגדים", היה משפיע יותר מאשר פרסומו באיגרת שנדפסה בהקדמות כמה מדפוסי השו"ע, שכמעט ואין מי שׁשָׂם לב אליה[51].

 

צילום דברי סטנוב בספרו 'ויעתר יצחק' (ברלין, תקמ"ה)

 

השפעת המדקדקים על ספרי ההלכה?

ראינו כי הנוסחים ה"מדוקדקים" "דבר" ו"טובים" התפשטו ע"י מדפיסי סידורים רבים של עדות אשכנז. ברם, על ספרי ההלכה והמנהגים כמעט ולא עשו המדקדקים רושם. הפוסקים העתיקו את הנוסח המסורתי: 'חיי אדם' (וילנא, תק"ע; 1810), 'שולחן ערוך הרב' (קאפוסט, תקע"ד; 1814), 'דרך החיים' (פרמישלה, תרנ"א; 1891)[52], 'ערוך השולחן' (פיעטרקוב, תרס"ג; 1903), ועד ימינו: 'שונה הלכות' (בני ברק, תשמ"ט; 1989)[53]. גם מי שיפתח שולחן ערוך לא ימצא בסי' רכ"ו שום הסתייגות מהנוסח שהעתיק מרן, "כלום" ו"אילנות טובות", באף אחד מנושאי כליו, כולל הפוסקים המאוחרים, כמו "משנה ברורה" (וורשה, תרנ"ה; 1895). 

יוצא מכלל זה הוא הרב שלמה גנצפריד, שבחיבורו הנפוץ מאוד "קיצור שולחן ערוך" (ס, א), שיצא לאור בהונגריה בשנת תרכ"ד (1864) הודפס: "שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם".

 

כיצד נברך בראיית אילנות?

יש מי שייצמד ללשון המקורית של חז"ל, מתקני הברכות, ויש מי שיעדיף את תיקוני הלשון כדי לחקות עד כמה שניתן את לשון התנ"ך. יש מי שיזדעזע למקרא מקורות יניקתו של הנוסח השגור בפיו והמודפס בסידורו, ויש מי שיצרוֹם לו הנוסח המסורתי שאיננו מתיישב עם חוקי הדקדוק שלמד בבית הספר[54]. יש המדגישים את חשיבות שמירת מנהג אבותינו גם אם אינו המנהג המקורי, ויש אומרים: אדרבה! חשוב לשמור על מנהג אבות-אבותינו, וכל מי ששינה – ידו על התחתונה[55]. יש הרואים בנוסח המסורתי "עבירה על חוקי הדקדוק" וסגנון עילג, ויש המתרפקים בערגה על לשון קדומים וחפצים להחזיר עטרה ליושנה. יש אשר יעמדו כחומה בצורה על משמר הדקדוק, ויש שיראו בזה הזדמנות להעשרה, לחינוך לסובלנות ולקבלת סגנונות שונים ומגוונים, ולחינוך לחיזוק שימור המסורת וכיבודה. יש שיראו בעין יפה את השיבה ללשון התנ"ך בשוב ה' את שביתנו, ויש שיראו ב"הגהת" לשון חז"ל חוצפה של עקבתא דמשיחא. יש שיעדיפו לברך לפי התֶקן הלשוני המקובל בלשון הדיבור, ויש שיראו טעם לשבח בחריגוּת הלשונית שמקורה כה קדום, ובהעניקם לברכה לשון ומעמד מיוחדים ומעוררי תשומת לב[56]. יש מחזיקים בדקדוק לשון תורה, ויש אוחזים בדקדוק לשון חכמים.

הנה דברים שכתב ר' שלמה זלמן אוירבך בנוגע לשאלה האם עדיף לחקות את לשון התנ"ך (ולומר "מוריד הגָשם") או להיצמד ללשון הקדומה של הברכות והתפילות ("הגֶשם"):

"...אף שעד כה הייתי רגיל לומר הגָשם, בקָמץ תחת הגימ"ל, ברם לאחר שקראתי את כל האמור בקונטרס החשוב 'ברכות החיים' התחלתי לומר בסֶגו"ל, כי הדקדוק היותר גדול וחשוב הוא לשמוע דברי חכמים אשר דעתם דעת תורה, ובפרט שכת"ר מביא בקונטרסו דרבים כתבו שאין זה כְּלל נגד כללֵי הדקדוק[57]" (הסכמה לקונטרס "ברכות החיים" של ר' חיים קרויס, ירושלים, תשל"ט, עמ' יט[58]).

 

ואל יאמר פיהם דבר שלא כרצונך

מבחינה הלכתית הדיון בדיוקי נוסח ברכת האילנות חשוב לכתחילה, אך בדיעבד מסתבר שיוצאים ידי חובה בכל אופן. החשיבות שיש בדיון זה ובהכרעה בדקדוקי ברכת האילנות שנידונו כאן היא בעיקר במישור הערכי והחינוכי, וראינו כי יש פנים לכאן ולכאן. וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ.

אבל יש גם כת שלישית: מי שיאמר "מה עבודת הדקדוק הזאת לכם? מה אכפת לי, ומה אכפת לקב"ה? בין כך ובין כך יוצאים ידי חובה, ובין כך ובין כך יתקלס עילאה! אמשיך לברך כמו שאמרתי עד היום, או אומר לפי הנוסח שיזדמן לידי"!

תשובה לטענות אלה יש בדברי הפרשן והמדקדק הגדול ר' אברהם אבן-עזרא (בפירושו לקהלת ה, א):

"ואחרים אמרו 'רחמנא ליבא בעי'[59], אם כן, למה נצטרך לדַבֵּר – כי הוא יודע תעלומות לב! והלא תִקנו הקדמונים לאמר בצום כיפור: 'היֵה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, ואל יכשלו בלשונם'!"

מבלי לגרוע בחשיבות הכוונה וחובות הלבבות, בוודאי שיש לדקדק בחובות האברים, ובכלל זה בלשון מדויקת בתפִלות ובברכות.

 

טבלת סיכום לנוסחי ברכת האילנות

 

כלום/דבר

בְּרִיוֹת/בִּרְיוֹת

ואילנות טובות/טובים

חז"ל

כלום

בְּרִיוֹת/בִּרְיוֹת

טובות

ראשונים

כלום

בְּרִיוֹת/בִּרְיוֹת

טובות

אחרונים

כלום

בְּרִיוֹת/בִּרְיוֹת

טובות

 

סידורים בימינו

אשכנזים

כלום

דבר

בְּרִיוֹת

טובות

טובים

ספרדים

כלום

בְּרִיוֹת

טובות[60]

תימנים

כלום

בִּרְיוֹת

טובות

 * ממעון הברכות יבורך מנהל ספריית הרמב"ם, הרב אבישי אלבוים, על סיועו באיסוף חומר למאמר זה.

[1] "עֵץ" = "אָע", שהרי: 1. ע' הגרונית מתחלפת בעיצור א' הקרובה לה. 2. צ' עברית מקבילה פעמים רבות לע' בארמית. 3. סיומת היידוע "-ַיָּא" מקבילה לה' היידוע העברית, שבמקרה זה מובלעת ונרמזת רק בניקוד "לָ" < "לְהָ-".

[2] בעקבות אונקלוס כתב רש"י "תחת האילן", כדי שלא נפרש שאברהם ארח אותם תחת פֶּרְגּוּלָה בנויה מקורות עץ (הרב רפאל בנימין פוזן, "יחסו של רש"י לתרגום אונקלוס", בתוך: "רש"י, דמותו ויצירתו, מקורותיו של רש"י והשפעתו", ב, עמ' 275). אמנם, הרב אורי שרקי הציע שמטרת פירוש רש"י כאן להרחיק מהפירוש הנוצרי שמדובר בקורת עץ הצלב. ראיה לכך ש"עץ" נתפס באירופה הנוצרית כסמל לצלב הביא פרופ' אברהם גרוסמן מ"ספר נצחון ישן" (לפני כשבע מאות שנה) המתמודד עם טענת הנוצרים שתרגמו את "הַמִּטָּה" (בראשית מז, לא) – "הַמַּטֶּה", ופירשוהו כצלב.

[3] בעברית של ימינו חזר השֵׁם "עץ" לשמש בשתי הוראותיו, כבמקרא, ו"אילן" נעלם כמעט, כדלקמן. להרחבה: מורי, פרופ' שמחה קוגוט, "'עץ' ו'אילן' במקרא, בתרגומיו הארמיים ובעברית הבתר־מקראית", נִטְעֵי אִילָן – מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, ירושלים תשע"ד, עמ' 73–77.

[4] ראה תוספות אנשי שם (ברכות, ראש פרק ו ד"ה בפה"א): "בלשון המקרא נקראים פרי העץ... ובלשון המשנה נקראין פירות האילן... והברכות כולן נתקנו על לשון המקרא. אבל התנא כשצריך לומר שעל דבר זה מברך ברכה זו, קורא הדבר ההוא בלשון המשנה שהוא מדבר בו".

[5] "לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמן" (חולין קלז, ב; עבודה זרה נח, ב).

[6] "כדכתיב קאמרינן" (ברכות יא, ב). על כלל זה ועל חריגיו ראה מאמריו של מורי, פרופ' משה בר-אשר, "מטבע שטבעו חכמים בברכה", כנישתא (מחקרים על בית הכנסת ועולמו) ד, תש"ע, עמ' כז–מט, ו"הזיקה ללשון חכמים במטבע של ברכה", לשוננו עו, תשע"ד, עמ' 247–264 . שניהם כונסו בספרו: "לְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה – עיוני תפילות בלשון ובסגנון, בתכנים, בנוסחאות ובמנהגים".

[7] הרב מרדכי ברויאר, פרקי מועדות, א, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 27 .

[8] קבוצה נוספת של ברכות הטבועות בלשון חז"ל היא ברכת המצוות. ראה על כך במאמר "הזיקה ללשון חכמים במטבע של ברכה", הנ"ל, עמ' 258–262.

[9] מורי, פרופ' אפרים חזן, "לשון מקרא ולשון חכמים במטבע הקצר שבברכה", ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ב, (תשנ"ב), עמ' 689–696.

[10] ולכן כלל אותה הרמב"ם יחד עמהן בפרק עשירי של הלכות ברכות. אכמ"ל במיקומה המפתיע של ברכת האילנות בבבלי באמצע סוגיית ברכות הריח בפרק שישי של מסכת ברכות, ולא במקומה הטבעי יחד עם ברכת "שֶׁכָּכָה לּוֹ בְּעוֹלָמוֹ" בפרק תשיעי (ברכות נח, ב).

[11] דוגמה לכך הוא רב אשי, שמבלי לשמוע את דרשת רב המנונא ברך מדעתו את אותן חמש ברכות שאמר רב המנונא בראיית חמישה אתרים בבבל הרשעה, אע"פ שחלקן אינן נוסח קדום, כגון "ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע" (ברכות נז, סע"ב). ב"קרית מלך" מציין הר"ח קַניֶבסקִי גמרא זו כמקור לדברי הרמב"ם בחתימתו להלכות ברכות: "וְיַרְבֶּה בַּבְּרָכוֹת הַצְּרִיכוֹת, וְכֵן דָּוִד אוֹמֵר (תהלים קמה, ב): בְּכָל יוֹם אֲבָרְכֶךָּ, וַאֲהַלְלָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד״.

[12] ר' אליהו כהן, "מעשה חמד על ברכת האילנות", תשמ"ו, עמ' קסז, ע"פ החיד"א, מורה באצבע סי' קצח.

[13] "ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר: 'ברוך שככה לו בעולמו'" (ברכות נח, ב; וכיו"ב בעבודה זרה כ, א).

[14] "הרואה אילנות נאים ובני אדם נאים אומר 'ברוך שכן ברא בריות נאות בעולמו'. מעשה ברבן גמליאל שראה גויה אשה נאה ובירך עליה" (ברכות פ"ט ה"א).

[15] הלכה ד' [ז']: "ראה בני אדם נאים ואילנות נאים – 'ברוך שככה לו בעולמו בריות נאות'" (לפי כתב יד אֶרְפוּרְט).

[16] רב יהודה בר יחזקאל, בן הדור השני של אמוראי בבל, תלמידם של רב ושמואל, ייסד את הישיבה בפומבדיתא ועמד בראשה. יצוין כי בשמו נמסרו נוסחי ברכות נוספות, כברכת לבנה (סנהדרין מב, א) וברכת חתנים ("שבע ברכות", כתובות ז, ב), ברכת הגומל (ברכות נד, ב) וברכת גשמים (שם נט, ב).

[17] וכן במסכת ראש השנה יא, א. לפי כמה כתבי יד בשתי הסוגיות רב יהודה מוסר הלכה זו בשם רבו, רב (כת"י מינכן 95 בראש השנה, וכת"י פירנצה בברכות). רב ידוע כמי שתיקן כמה נוסחאות תפילה, כמו "ותודיענו" (ברכות לג, ב) וסדר מלכויות זכרונות ושופרות (ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג; וראה: ר' ישראל שציפנסקי, התקנות בישראל, כרך א, עמ' תכג). יש שטענו שרב יהודה תיקנהּ, ותלו באיחור תקנתהּ את ריחוק לשונהּ מלשון התנ"ך, ואת לשונות חז"ל שבברכות קדומות יותר תלו בכך שלא נמצאו חלופות מהתנ"ך (ר' אדיר הכהן, פרח מטה אהרן, תשס"ב, עמ' צא בשם הר"מ מאזוז ורא"ב מאדאר). נראה כי המאמרים הנ"ל בהערות 6–9 חוסכים דחקים גדולים.

[18] "פירוש: הברכות שעושין קודם שנהנה מאותו דבר" (הגהות הגר"א). במאמר המקביל בבבלי (ברכות לה, א) נאמר: "אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה; וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה – מעל".

[19] ראה את דבריו של ידידי, ד"ר יעקב עציון, 'כלומניק אינו אפס', במאמרו "פרסה זה משהו", מעמקים - כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות, גיליון 30, אדר תש"ע, בקישור http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=840

[20] ר' שלמה זלמן הענא (תמ"ז–תק"ו; 1687–1746), סידור "בית תפילה", דף עח ע"ב. להרחבה ראה: יהונתן וורמסר, משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא, עבודת דוקטור, תשע"ז (זמין במרשתת).

[21] דוגמה ל"תיקון" של רז"ה שלא התקבל כלל: הוא מחק את המילה "שֶׁל" מהברכות, כגון: "בקדושתו של אהרן", "נר של שבת". על כך כתב עליו רבה הראשי של ג'רבה, הרב כַלְפוֹן משה הכהן (נלב"ע: תש"י; 1950) בשו"ת שואל ונשאל (ח"ה, או"ח סימן קיב אות ג, ו): "והוא פלא דכל כך מחליט הרב ז"ל הנזכר להטעות כולם ח"ו". שני חידושים שלו שהצליחו הרבה יותר: "יתגדֵל ויתקדֵש" במקום "יתגדַל ויתקדַש", ו"ותֶעֱַרב עליך" במקום "ותֵעָרב לפניך". ראה מאמריו של פרופ' חיים א' כהן: "'יתגדל ויתקדש', עיון בצמיחתה של מסורת הגייה חדשה", מסורות ח, תשנ"ד, עמ' 59–69; "'ותערב לפניך' – לבירורו של נוסח וגלגוליו על פי דקדוק", לשוננו סט, תשס"ז, עמ' 361–375. ראה את מאמריו (ועוד כיוצא בהם) בקישור https://www.tau.ac.il/profile/chaimco

[22] מי שתרמו לתפוצת חידוש זה הם הסידורים המדוקדקים של ר' וולף היידנהיים ושל תלמידו ר' יצחק זליגמן בֶּר ("עבודת ישראל", עמ' 569). למרבה הפלא בֶּר מעיר על שני פרטים אחרים בנוסח הברכה, אך על הנוסח המחודש "דבר" אינו מעיר דבר! מלבד סידורים שאימצו תיקון זה השתרבב תיקון זה גם ללשונו של רבי שלמה גנצפריד (נלב"ע: תרמ"ו; 1884) בחידושיו למסכת ברכות, פני שלמה, פרק ו, על אף שבקיצור שולחן ערוך (ס, א) הוא כותב "שלא חיסר בעולמו כלום". גם בדורנו יש מגדולי ישראל המברכים בנוסח מחודש זה: נמסר שהר"מ שטרנבוך מברך "דבר" (הרב שמחה בונים לונדיסקי, ברכת האילנות, עמ' 24), וכן שהגרי"ש אלישיב בירך: "שלא חסר בעולמו דבר וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להָנות בהם בני אדם" (הרב יהושע שמעון ברוננער, "איש על העדה", עמ' 44–45). בהערות שם כתב הרב ברוננער מדעתו ליישב את סטייתו החריגה של הגריש"א מהנוסח המסורתי בטענה שהואיל ורבו הנוסחאות בברכה זו, "על כרחך דאין אנו בקיאין בגירסא הנכונה שבגמרא, וא"כ שוב אין לחוש בהא דמשנים הנוסח, ואדרבה י"ל הנוסח המדוייק (!) ביותר עפ"י דקדוק לשון הקודש ופסוקי התורה... 'דבר', וכמו שהעיד (!) בפתח הדביר". מלבד כמה דברים שיש לפקפק בדבריו, מעניין להשוות את "הרמת הידיים" שלו מבירור הנוסח המקורי (מעין "או הכל, או כלום") אל המובא לקמן בהערה 42. כמו כן, לא נתבאר אם "בריאות" הוא רק טעות המהדיר ובאמת אמר "בריות", או שגם בכך חידש הגריש"א לומר "עפ"י דקדוק לשון הקודש ופסוקי התורה" (וראה לקמן הערות 29; 31). לטעמו, צ"ע מדוע לא לברך על טהרת לשון התורה: "...דבר... בריאות טובות ועצים טובים"...

[23] ר"ח פונטרימולי היה מחברי בית דינו של רבי חיים פלאג'י בטורקיה. הוא ראה נוסח זה בספר "שכיות החמדה - תיקון לימי ניסן" ("כולל סדר... לחדש ניסן... אזן ותקן כמוהר"ר הרב דוד פארדו זצ"ל") שהודפס באוסטריה בשנת תקע"א ( 1811 ) – עשרים שנה לאחר פטירתו של רבי דוד חיים פַּארְדוֹ, כך שלא ברור האם הנוסח המחודש היה על דעתו של רבי דוד פַּארְדוֹ. ואכן, ר"ח פונטרימולי תולה זאת ב"מדפיס".

[24] את דברי ר"ח פונטרימולי העתיק הרב יצחק יעקב וייס (נלב"ע: תשמ"ט; 1989) בשו"ת מנחת יצחק (ח"י סי' טז; בטעות ייחס בספר פסקי תשובות או"ח סי' רכו את הדברים לרב וייס עצמו). כן העיר על כך הרב דויד יצחקי ('לוח ארשׁ', מהדורתו, תשס"א, עמ' תצה-תצו), הרב מרדכי יחזקאל גולדיש (אילנא רברבא, תשס"ה, עמ' יא), הרב יוסף שמחה גינזבורג (קובץ הערות וביאורים, תתקצו, תש"ע), וכן נזכר הנוסח הנכון במאמר "נוסח ברכת האילנות", 'המעין' מז, ג (ניסן תשס"ז) עמ' 64 ובמקורות אחרים, ובניגוד לפוסקים הנ"ל בהערה 22.

[25] בתוך רשימת "דקדוקים בנוסח הברכה", המובאת ב"מעשה חמד", תשמ"ו, עמ' רפה. צע"ג שבהמשך רשימתו נכתב: "ואילנות טובים, ולא טובות, כי אילן ל' זכר", ולא חש שידו על התחתונה, כדלקמן.

[26] רבי אברהם ב"ר יצחק אב בית דין, מגדולי חכמי נרבונה שבפרובנס. נלב"ע: ד'תתקי"ט; 1158.

[27] כן העיר מחבר "מעשה חמד" הנ"ל בשולי דברי הרב דבליצקי שם.

[28] הרב יחיאל אברהם ב"ר בנימין יהושע זילבר, בירור הלכה, ד, עמ' קעג, תשנ"ז.

[29] לפי קריאה זו, ההבדל בהגיית שתי המילים, "בְּרִיאָה" ו"בְּרִיָּה", דק מאוד, ורבים אינם מבחינים ביניהן כי אינם מבטאים כלל את העיצורים יו"ד ואל"ף, ובמקומם אומרים "בְּרִי ָה" (ראה שו"ע או"ח סי' סא, סעיף יח). ייתכן שזו הסיבה שמוצאים לעִתים את המילה "בְּרִיאוֹת" במקום "בְּרִיוֹת" (כמו במדרש תנחומא, ורשא, פינחס: "והרואה בריאות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו"), ואף בנוסח ברכת האילנות: "וברא בו בריאות טובות" (ספר המאורות לרבי מאיר המעילי מפרובנס; נלב"ע: ה'כ"ד; 1264); "שלא חסר מעולמו כלום וברא בריאות טובות ואילנות טובות" ("צידה לדרך" מאת ר' מנחם בן זרח, נלב"ע בספרד: ה'קמ"ה; 1385, מאמר א, כלל ג, פרק כט, דף לא, א בדפוס לבוב תרי"ט). אמנם, בשאר הדפוסים: "בריות". במרשתת מצאתי עשרות נוסחי ברכת האילנות בני זמננו ובהם הנוסח "בריאוֹת". (וראה לעיל בסוף הערה 22).

[30] ראה מ"ש פרופ' משה בר-אשר, 'תורת הצורות של לשון המשנה: פרקי מבוא ותצורת שם העצם', חלק ראשון, כרך ב, עמ' 1266, שצורת התיבה במקרא היא "בְּרִיאָה" (במדבר טז, ל) שהיא משרשי ל"א, ובמשנה משתקף המעבר לשורשי ל"י גם במקום שהשֵׁם משמש בהוראה המקורית כשֵׁם פעולה וגם במקום שהוא מציין פרי פעולה - 'מי שנברא', כגון 'הבריות'. אך כבר במקרא מצאנו מעבר לל"י בצורת הבינונית: "שֶׂה בִרְיָה" (יחזקאל לד, כ). במילה זו ושכמותה (זכִיות, מלכִיות, פורענִיות, גלִיות) מתברר שבעדות רבות נהגו בעבר כמסורת לשון חז"ל, "בִּרְיוֹת", אך בימינו מקובל "בְּרִיוֹת". ראה פרופ' משה בר-אשר, "על מסורתם הלשונית של בני עדות המזרח והספרדים בסידור התפילה, עם הופעת הסדור רנת ישראל, נוסח הספרדים ועדות המזרח, ערוך ומסודר ומבואר בידי שלמה טל", לשוננו לעם, כז, אלול תשל"ו, עמ' 272; 274–275; 'לוח ארשׁ' מהדורת הרב דויד יצחקי עמ' קד–קה, רבע–רעג, שלג; ר' אדיר הכהן, פרח מטה אהרן, עמ' טז; והערת "אם למסֹרת" בסידור קורן אבותינו כמנהג חכמי מרוקו, מאת רבי מאיר אלעזר עטיה, על "הבְּרִיּוֹת" ב"ברוך שאמר" ע"פ החיד"א. למשל, אחד הסידורים הספרדים המשפיעים, סידור תפילת החֹדֶש (במהדורותיו המוקדמות), מנקד "בִּרְיוֹת" הן בתפילת רבי ("משנאת הבִּרְיוֹת") והן בברכת האילנות (תודה לידידי, ד"ר אריאל שוה).

[31] חילוק זה מקורו בדברי גדול פוסקי תימן, מהר"י צאלח (נלב"ע: תקס"ה; 1805), וכן נראה מדברי החיד"א (נלב"ע: תקס"ו; 1806), המוזכר בהערה הקודמת. סיוע לניקוד "בִּרְיוֹת" ניתן להביא מכתב יד לונדון (הספריה הבריטית 400) הגורס בברכת האילנות (בראש השנה יא, א): "וברא בו בריאות [ביריות] טובות". כאמור לעיל, המנהג הנפוץ בימינו לומר "בְּרִיוֹת", וכ"כ לגבי ברכה זו רבי חיים פלאג'י (מועד לכל חי, א, י). על חילוק בין "בְּרִיוֹת" ל"בִּרְיוֹתָיו" ראה סידור 'אזור אליהו', בתפילת 'נשמת' בסידור 'אזור אליהו', ירושלים תשע"ד, עמ' רג.

[32] כפי שהראה ר' ניסן ברגגרין. מסקנתו למעשה שהמין של "בריות" הוא גם זכר וגם נקבה: "דרך זו הנכונה לפי חוקי הלשון פשטה מאוד בעברית של זמננו ואין לערער עליה, ומן הצורך להכניסה ולהעיר על דרכי שימוש השֵׁם בספרות העתיקה ובספרות זמננו" ("הבריות אומרים, הבריות אומרות", בתוך: עיונים בלשון העברית, 1995, עמוד: 160–163). וראה לקמן הערה 45 על הנוסח "בריות טובים" בספר שלחן שלמה.

[33] בסיפור חלומו של נבוכדנצר: "חָזֵה הֲוֵית, וַאֲלוּ אִילָן בְּגוֹא אַרְעָא וְרוּמֵהּ שַׂגִּיא. רְבָה אִילָנָא וּתְקִף". "אִילָנָא" היא הצורה המיודעת. משני פסוקים אלה מוכח שמינו זכר: "רוּמֵהּ", "רְבָה וּתְקִף". וראה הערה 38.

[34] ע"פ אתר הכי גרסינן. וראה לקמן בהערה 48. יש שאין גורסין "אילנות" כלל (וכרמב"ם הנ"ל).

[35] למרבה הפלא, כך אכן כתב הרב שם טוב גאגין (נלב"ע: תשי"ג; 1953), שהיה ראש ישיבה ואב"ד באנגליה, בספרו "כתר שם טוב" (חלק א-ב, עמ' ריא): "שהברכות נתקנו ע"י חכמי התלמוד, והם לא היו כ"כ מדקדקים בדקדוקי עניות. ולראיה עוד לדברַי, כי ברכת האילנות נוסחאה... אילנות טובות, והיה צ"ל טובים, שאילן הוא זכר... ועם כל זה לא דקדקו לומר... אילנות טובים". ע"פ זה הוא מנסה להסביר את הנוסח ה"בלתי מדוקדק" לדעתו של ברכת "הגֶפן"... ודבריו צע"ג (ראה מאמרו של פרופ' חיים א' כהן, "בורא פרי הגפן – על תולדות ההגייה האשכנזית בנוסח הברכה על היין", בתוך, לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, ירושלים תש"ע, עמ' 185–192).

[36] הרב מרדכי אלימלך, יד מרדכי, סוכה, תשנ"ה, עמ' ב; ר' אדיר הכהן, פרח מטה אהרן, תשס"ב, עמ' יח (בשם הרב מאזוז).

[37] הנה דוגמות מלשון התורה: "מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים" (בראשית לז, ז; במקום "אֲלֻמּוֹת"), "הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים" (במדבר יג, יט; במקום "הַבְּמַחֲנוֹת"). ומלשון הרמב"ם: "הלכות מאכלות אסורות" (אע"פ ש"מאכל" הוא זכר). התחביר השפיע כאן על תורת הצורות. כעין זה מתרצים חז"ל לפעמים: ראה חידושי רש"ש לתענית ב, א; וביקורת ר' חנוך ילון על מאמר "זווג המלים בתנ"ך" של הרב ד"ר בנימין מנשה לוין, חיפה תרפ"א, בתוך "פרקי לשון, תשל"א, עמ' 359–360; ד"ר צבי בצר, "גרירות בלשון חז"ל", מורשת יעקב ב, תשמ"ח, עמ' 5–8, ובאסופת מאמריו, "שפתי צבי", עמ' 223–226; ופרופ' שמעון שרביט, פרקי מחקר בלשון חכמים, עמ' 12; 144.

[38] יש הרוצים להוכיח מ"שתי אילנות" במשנה ש"אילן" משמש בלשון חז"ל גם בלשון נקבה. ברם, הבלשן יצחק אבינרי (היכל רש"י, תשמ"ה, ח"ב, עמ' תלד) כתב: "מה רבה הזהירות שיש לנהוג בקביעת מינו של שֵם עצם... מִזיווגי הצורות אין למדים כלל, בין שיש כאן השפעת הסומך ובין שיש כאן השפעת הצליל... על אחת כמה וכמה שהמספרים לא יעידו דבר ובכל מקום שהדקדוק יעיד כי משובשים הם - מחֵה מכאן כל מסורת לשונית. אין כאן אלא שיבושי מעתיקים ומדפיסים וכולם טעונים תיקון (כדוגמת הגהת הריעב"ץ בעירובין ה, ב; ובנושא זה גם השולחן ערוך צריך הגהה, כמו באו"ח שמה, סעיף י: "רחב ארבע" צ"ל "ארבעה"). ועוד כתב (עמ' תט) ש"שתי אילנות" (ביכורים פ"א מ"ו) טעות מוכחת היא מההמשך: "נקצץ האילן", והנוסחה הנכונה מצויה בירושלמי (ובחלק מכתבי היד). גם בבבא בתרא פ"ה מ"ד ובגיטין מח, א ניתן למצוא עדי נוסח עם המספר הזכרי המתאים. וע"ע: ר' ראובן מרגליות, מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו, פרק י, עמ' ס. ברם, ייתכן שאין אלו שיבושי מעתיקים מאוחרים בלבד, אלא כבר בתקופת חיותה של הלשון, כלומר בתקופה התנאים, החל טשטוש של כללי ההתאם. ראה מ"ש פרופ' שמעון שרביט, פרקי מחקר בלשון חכמים, בפרק "שמות כפולי צורה בריבוי בלשון התנאים", עמ' 140–178, ובפרק "המספר המונה בלשון חכמים - התרופפות ההתאם במין", עמ' 222; 234.

[39] כ"כ הרב יעקב ורדיגר בהערות "שירותא דצלותא" בסידור "צלותא דאברהם" (ח"ב, עמ' תרא), הר"ח קַניֶבסקִי (דרך שיחה, עמ' תרפג) והר"י רצאבי (בהסכמתו ל"יד מרדכי" הנ"ל בהערה 36, עמ' 9) ע"פ הכלל "כל שאין בו רוח חיים, זכרהו ונקבהו". יש להעיר שייחוס כלל זה לרש"י, לר"א אבן-עזרא או לרבינו תם כנראה שגוי, והראשונים שגישה זו מפורשת בדבריהם הם החזקוני שמות לה, יז; ותוספות רא"ש, מסכת שבועות ה, ב ד"ה מראות נגעים. ע"ע: יצחק אבינרי (שם, עמ' שיז).

[40] זוהי שיטתו הייחודית של רבי יוסף כספי ש"על כל דָבר ונמצא – יִצְדַּק ויתכן שיוּרמז אם בלשון זכר אם בלשון נקבה" (רתוקות כסף, פרק יח), וראה פירושיו לבראשית ב, כג ולישעיהו נד, א, ובספרו של ידידי ד"ר משה קהן, השפה העברית בראי חכמת ההיגיון: משנתו הלוגית-הפילוסופית-הבלשנית של רבי יוסף כספי, עמ' 128–130.

[41] ראה: "מעשה חמד" הנ"ל, עמ' רסו–רבע. אמנם, יש מתירים לברך על אילני סרק המלבלבים. ראה: ריעב"ץ, מור וקציעה, או"ח סי' רכה, עמ' ער במהדורת מכון ירושלים. וראה מאמרו החשוב של פרופ' זהר עמר, "הגדרת הלבלוב לעניין ברכת האילנות", תחומין לח (תשע"ח) 470–478.

[42] יש להעיר כי בהקשרים אחרים מתועדים בספרות חז"ל גם צירופי תֹאַר זכר ל"אילנות", כגון "אילנות נאים" (כמובא לעיל בהערות 14, 15). במסכת פסחים (נ, ב) יש כתבי יד הגורסים "קוצצי אילנות טובים", יש גורסים "אילנות טובות", ואף יש "אילנים טובים"! עכ"פ, בלשון ברכת האילנות, כאמור, כל עדי הנוסח: "טובות". וכך מסכמת ד"ר אילת קמינצקי: "הצירוף 'אילנות טובות' מתועד, כאמור, במקורות טובים וקדומים של ספרות חז"ל, והם מעידים כי במקרה זה תהליך הגרירה חל בשלב מוקדם. קרוב לוודאי כי נוסח הברכה נתקן מלכתחילה בלשון 'אילנות טובות' המשקפת את הגרירה, וההגהה המבקשת לשמור על ההתאם במין היא אומנם מעשה דקדוקי מתבקש, אך דומה שהיא אינה מכוונת ללשונה המקורית של הברכה" ("סדר עבודת ישראל – שיטתו הדקדוקית של ר' יצחק זליגמן בֶּער בההדרת הסידור", תשע"ח, עמ' 404).

[43] א. "אילנות טובים" בתוך נוסח ברכת האילנות מצוי בחלק מכתבי היד של הסמ"ק - ספר מצוות קטן לר' יצחק מקורביל ("עמודי גולה" עם ביאור צביון העמודים, תשמ"ז, חלק ה עמ' קמח, הערה שנד); ב. ב'עץ חיים' לר' יעקב חזן מלונדון: "טובים" (עמ' קפז; בכת"י לייפציג: "טובי'"); ג. בבית הבחירה לר' מנחם המאירי בראש השנה יא, א – בניגוד לדברי עצמו במסכת ברכות שם; ד. בשער הראיה של 'ספר הפרדס' על הלכות ברכות לר' אשר ב"ר חיים נביו, תלמיד תלמידי הרשב"א, הודפס רק במהדורת הרב בלוי "אילנות טובים" בציטוט של נוסח הרי"ף ופסקי הרי"ד, לעומת מהדורת הרב מרדכי ליב הלוי קצנלבוגן שבה הודפס גם כאן "אילנות טובות", וכך מצטט אותו גם החיד"א בברכי יוסף (שיורי ברכה לאו"ח סי' רכו, קו"א, אות ב), ובנוסף, ברי"ף ובפסקי רי"ד שבידינו מופיע "ואילנות טובות"; ה.ב'שולחן של ארבע' שער א לר' בחיי בן אשר, הודפס "טובים", אך בכת"י (הספריה הבריטית 1484 Or. ): "טובות".

[44] "והוא הלכה פסוקה בקיצור מִשֻלחן ערוך אורח חיים". ספר זה קדם ל"קיצור שולחן ערוך" של הרב גנצפריד בכמאה שנים, והוא מסודר לפי סימני השו"ע. הוא מצוטט ב"משנה ברורה" עשר פעמים (ע"פ פרויקט השו"ת), ובכל זאת קשה לדעת מה מידת ההשפעה שהייתה לנוסח ברכת האילנות שבחיבור זה.

[45] מה שמעניין בנוסח זה הוא שהתֹאַר הזכרי "טובים" מופיע כאן פעמיים (במקום "טובות" פעמיים): גם כתֹאַר של השֵׁם "בריות" (ראה לעיל הערה 32), וגם בהתאמה לשֵׁם הזכרי "אילנות". בנוסף, חסרה המילה "בו", אולי מתוך הכרעה כנוסח "צידה לדרך" (הנ"ל בהערה 29). אמנם, ייתכן שגם כאן לא בא לתקן את הנוסח, אלא כמסיח לפי תומו.

[46] בשכר זאת שחכמי הספרדים לא זנחו את מקצוע הדקדוק, כאשר באו לכלל הלכות דקדוק הם ידעו להורות בעצמם מתוך יראתם הקודמת לחכמתם (ראה למשל דברי החיד"א, יוסף אומץ, סי' י–יא ושו"ת רב פעלים ב, או"ח סימן כה שעמדו כחומה בצורה מפני "דקדוקיזציה של הסידור"); מה שאין כן רבים מאחיהם פוסקי אשכנז נאלצו להודות שאינם בקיאים בדקדוק ("מימי לא למדתי חכמת הדקדוק", הרמ"א תשובה ז; "בחכמת הדקדוק אין לי יד ושם ולא למדתי מעולם אפילו אפס קצה מחכמה זו", שו"ת נודע ביהודה מהדו"ק או"ח ב) ובלית ברירה סמכו על אנשי מקצוע בתחום הדקדוק. דא עקא, לא תמיד מדקדקים אלה היו גם מדקדקים בהלכות ובהליכות, ולא תמיד היו ראויים לאֵמוּן שנתנו בהם, והם הרשו לעצמם להפליג בהסקת מסקנות ובהריסת מסורות בהתאם להבנתם הדקדוקית. הסידור הראשון שמצאתי בנוסח עדות המזרח והספרדים הגורס "טובים", הוא "סִדור רִנת ישראל נוסח הספרדים ועדות המזרח" (תשל"ו), שנערך ע"י הרב שלמה טל ע"פ רשימות כת"י של רבה של פתח תקווה, הרב עמרם אבורביע (נלב"ע: תשכ"ז; 1966). הרב אבורביע ביקש לגבש נוסח מזרחי מאוחד לכל הקהילות העולות ארצה, שיתבסס בעיקרו על הנוסח הספרדי-ירושלמי. לצורך זה עמל על ניסוח הגהות מפורטות לסידורי התפילה המזרחיים, כדי שאפשר יהיה להתאים את כולם בהמשך לנוסח הירושלמי. הגהות אלה שמסרו בניו של הרב אבורביע לרב טל, היו הבסיס להכנת סידור "רנת ישראל" זה (ד"ר ראובן גפני, "סדור לצרכי דורנו: סיפורו של סידור 'רינת ישראל' יצירה, חדשנות והשפעה", עלי ספר, כח, אלול תשע "ח, עמ' 197 ). ייתכן שהרב שלמה טל שהדפיס בסידוריו האשכנזיים "אילנות טובים" המשיך והכניס תיקון זה גם לסידור הספרדי. אך ייתכן שזוהי אחת מהגהותיו של הרב אבורביע. שניהם שאפו – ברוח חזון השלום של הראשון לציון הרב בצמ"ח עוזיאל שהודפס בראש סידור זה – "להסיר כל גורמי הפירוד והמחלוקת ממחננו וממדינתנו", ובכלל זה לסלק מחלוקות בין עדות ישראל בנוסחי תפילות וברכות. בגִשתם לערוך סידור ספרדי מאוחד ולטשטש פירודי מנהגים מיותרים, מסתבר שהם "הרשו לעצמם" (כמו רבים ממהדירי הסידורים) "לתקן פרטים רבים, שנחשבו בעיניהם משובשים, לפי שלא תאמו את כללי דקדוק המקרא", מבלי לשמור על מסורתם הלשונית של הספרדים ועדות המזרח (כפי שכתב פרופ' משה בר-אשר בביקורתו על מהדורה זו, "על מסורתם הלשונית של בני עדות המזרח והספרדים בסידור התפילה, עם הופעת הסדור רנת ישראל, נוסח הספרדים ועדות המזרח, ערוך ומסודר ומבואר בידי שלמה טל", לשוננו לעם, כז, אלול תשל"ו, עמ' 271–272). גם אם נלך בשיטתו המאחדת של הרב עוזיאל (ולא כשיטתו המייחדת של עמיתו ברבנות הראשית, הראי"ה קוק, שסבר שיש לכל עדה להמשיך לדבוק בנוסח שלה עד ביאת הגואל) – במקום להוציא מפני חדש את הנוסח הישן והקדום "אילנות טובות" (שעד לפני כמאתיים שנה היה הנוסח היחיד, הכלל-ישראלי), מן הראוי היה לדחות את הנוסח "אילנות טובים" ש"חדשים מברלין באו ותִקנוהו, ולא שערוהו אבותינו", ולהדפיס "אילנות טובות" גם בסידורים האשכנזיים, "והיה המשכן אחד". להפצת "אילנות טובים" בקהילות הספרדים בדור האחרון הצטרפו גם הסידורים בהוצאת קורֵן, הן במהדורה הראשונה בעריכת ר' יוסף בן משה הכהן דוויק והן במהדורה החדשה בעריכת ר' חנן דוד בניהו.

[47] דוגמה ל"תיקונים" מופרזים של סטנוב שלא התקבלו כלל: "לשבת בסוכה" תחת "לישב בסוכה", ו"המעריב ערבָּיִם" תחת "המעריב ערָבים". חידוש שלו שעשה ועושה פירות עד היום הוא: "מפני היד השלוחה" במקום "שנשתלחה". ראה: פרופ' חיים א' כהן: "שאלות נורמה בדקדוק סידור התפילה האשכנזי", כרמלים י"ג, תשע"ז- תשע"ח, עמ' 117–128.

[48] בסידור "צלותא דאברהם" (ח"ב, עמ' תר) כתב הרב יעקב ורדיגר: "ולפי חוקי הלשון צריך להיות ברבים אילנות טובים, כך היא הגירסא ש"ס כתב יד מינכן המובאת בדקדוקי סופרים". ראשית, חוששני שטעה בעיונו בדקדוקי סופרים (ראה רשימתו של פרופ' יעקב שמואל שפיגל, "דוגמאות לקושיות של אחרונים עקב הזנחת השימוש בדק"ס", בתוך: 'עמודים בתולדות הספר העברי: הגהות ומגיהים', עמ' 524–528). נוסח כתב יד מינכן 95 בברכות הוא 'שלא חיסר מעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות מהן בני אדם', ובראש השנה: 'שלא חיסר מעולמו כלום וברא בו בריות טובות ליהנות מהן בני אדם'. שנית, שגויה התפיסה כאילו יש "חוק" שקובע את הלשון. הלשון קדמה ל"כללי הלשון" המתארים אותה, ולא להיפך. הלשון לא נוצרה באופן מלאכותי לפי כללים קבועים, אלא כל כללי הדקדוק הם ניסיונות להגדיר את התופעות הלשוניות שכבר נוצרו (בדומה לחוקי הפיזיקה, שמטרתם לתאר את מֵרב התופעות הפיזיקאליות, אך אין הטבע כפוף להם). הגדרת כללי הלשון היא ניסיון להבין את הלשון, והבנה זו מאפשרת למשתמשים בלשון לדעת כיצד ללכת בדרכה ולשמֵר את צורתה. ראויים לציון דברים שנכתבו אגב דיון בשאלת ההיתר לשַנות ממבטא לשון הקודש של אבותינו (מתוך שו"ת ישכיל עבדי ח"ב או"ח סי' ג): "ידוע כי... השפה קדמה לדקדוק ועל פי השפה בִצרו את חומת הדקדוק. ולכן יש הרבה דברים יוצאים מן הכלל ואינם מתאימים לחוקי הדקדוק, ולא נוכל חלילה לשלוח יד לתקן כאשר מעיר בזה הראב"ע בכמה מקומות עי' במגילת רות כמה פסוקים בין לשון זכר ללשון נקבה, ועלינו לשמור על המסורת. וא"כ במלת נקדישָךְ וכו' אחרי כי כל המון ישראל שגור בלשונם הך' בשו"א לא נוכל לומר שיש איזה שגיאה: אם מצד קובעי התפילה - בודאי שדעתם גדולה מדעתינו והחסרון תלוי בנו, והלֹא גם בתורה מצינו בלשון נקבה ואם ככה אתְ עושֶה לי עפרש"י. ואם נאמר במשך הזמן נשתבש - גם זה אי אפשר, כי השִבוש יפול רק באיזה חלק מהעם, או באיזה מדינה, לא בכל המון ישראל. אך בלי ספק אם אחרוני זמננו יקבעו איזֹה תפילה שאינה מתאמת לחוקי הדקדוק - אז רשאים אנו לתקן".

[49] כלומר, סיומת "-וֹת" איננה בלעדית לנקבות, שהרי היא באה גם בשמוֹת ממין זכר, כמו "אבוֹת".

[50] ראה לעיל הערות 38–41, וראה פירוש הערוך המובא על אתר בתוסֶפֶת יום טוב (כך שמו המקורי! ולא תוספות). להבהרת הנושא ראה מאמר "מרכיבין דקלים" מאת ד"ר משה רענן בקישור https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=12030

[51] בשנותיו האחרונות עד פטירתו בי' באייר ה'תקנ"ב (1792) שימש רבי יוסף תאומים כרב בפרנקפורט דאוֹדֶר (שם הודפס כבר בשנת תקל"א נוסח "אילנות טובים" ב"שלחן שלמה", כנ"ל). את חיבורו 'פרי מגדים' על חלק או"ח הדפיס בפרנקפורט דאודר בשנים תקמ"ה–תקמ"ז, והשׂגתו על סטנוב היתה "סמוך ונראה" להדפסת "ויעתר יצחק" בברלין בשנת תקמ"ה. דא עקא, החל מההדפסה השניה לא הודפסה אגרת זו עד מהדורת מכון ירושלים, תשנ"ד (ראה דבר המהדירים, עמ' שכ). איגרות הפרי מגדים מובאות במהדורה זו לפני "פתיחה כוללת" בתחילת או"ח (עמ' שכב). יתכן שזוהי הסיבה לכך שהאזכור הראשון שמצאתי לדברי האגרת הזאת הוא 217 שנה לאחר הדפסתה הראשונה ושמונה שנים לאחר הדפסתה המחודשת בשנת תשנ"ד (פרח מטה אהרן, תשס"ב, עמ' יח).

[52] הרב יחיאל אברהם זילבר (לעיל הערה 28) העיר כי בסידור דרך החיים של הגאון מליסא, ר' יעקב לורברבוים, הודפס "דבר... ואילנות טובים", אך כנראה שזה היה נוסח המדפיסים בלבד, שכן בספרו (דרך החיים סימן רכא, א) מופיע הנוסח המסורתי "כלום... ואילנות טובות".

[53] בדומה למוזכר בהערה הקודמת: בניגוד לנוסח המסורתי שהעתיק ר"ח קַניֶבסקִי ב'שונה הלכות', הודפס בסידור תפלה למשה (בשני נוסחיו, אשכנז וספרד) עם ביאורים ועיונים על סידור התפילה ממרן הגאון רבי חיים קניבסקי, בעריכת צבי יברוב, תשע"א: "דבר... ואילנות טובים", אבל בתחתית העמוד ד"ה שברא אילנות טובות (!) מוסבר (כנ"ל בהערה 39) מדוע מוצדק הנוסח "אילנות טובות"!

[54] "תלמידים שיֵצאו בראש חודש ניסן משיעור לשון בנושא ההתאמה הדקדוקית במין ובמספר עלולים להתקשות בנוסח ברכת האילנות: "אילנות טובות" [במקום "טובים"], שהרי הוא צירוף "שגוי"!" (עמ' 275 במאמרי "חומרות, הידורים ושיבושים בלשון העברית: על תיקוני שגיאות ועל שגיאות מתקנים", מים מדליו, תשע"א-תשע"ב).

[55] כלשון הרב דבליצקי (לעיל, הערה 25). והשווה לחתימת המאמר על "ותערב לפניך" הנ"ל בהערה 21: "מעשים שנעשו בלשון התפילה מתוך תפיסה שקנתה לה שביתה בעיקר בתקופת ההשכלה, אך גם קודם לה, ומתוך ראייה שגם מדע הלשון התנער ממנה כבר לפני מאה שנה ויותר, חזרו והונצחו בחלקם בסידור זה שמהדירו לא תמיד נזהר בכלל גדול שכל המשנה ידו על התחתונה, ובעיקר לא תמיד נזהר במה ששלחו מתם: היזהרו במנהג אבותיכם". יש לציין כי במהדורות החדשות של סידור "רנת ישראל", בעריכת הרב יואל קטן, הושב על כנו הנוסח המקורי "וְתֵעָרֵב לפניך".

[56] וכדלעיל ליד הערה 12. כיוצא בזה: "בספירה בסדר עולה ("הַיּוֹם אֶחָד וְעֶשְׂרִים יוֹם")... בסגנון השונה מלשון הדיבור... מעניקים לספירת העומר לשון ומעמד מיוחדים, ומעוררים תשומת לב למניין זה" (עמ' 42 במאמרי "עשרים ואחד או אחד ועשרים?", 'המעין', מט, ג - ניסן תשס"ט).

[57] יושם לב לשתי השנינויות הירושלמיות: משחק הלשון "כְּלל – כללֵי", ודו המשמעות ב"דקדוק".

[58] ההדגשה במקור. מועתק גם בספר הליכות שלמה ח"א, עמ' קב, וב"פסקי תשובות" סימן קיד הערה 31.

[59] ה"אחרים" ציטטו מאמר חז"ל זה בניסיון לסתור את ביקורתו כלפי לשון הפייטנים ואת דבריו הקודמים "ואנחנו חייבים לדעת דקדוק הלשון היטב שלא נטעה, כמו המברכים ברכת המזון, שיאמרו 'זְננו'...". וכך הוא משיב לטענתם: העובדה שאנו מתפללים שלא ניכשל במענה לשוננו בתפילה, מוכיחה שאע"פ שה' בּוחֵן כְּלָיוֹת וָלֵב, יש חשיבות וצורך בתפילה מדויקת וברורה, ואין מקום לטענת "מה אכפת לקב"ה איך בדיוק אברך" כשם שחז"ל דוחים את הטענה "וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא, מי ששוחט מן הצואר או מי ששוחט מן העורף" (בראשית רבה, פרשה מד).

[60] ראה הערה 46.