המעין

האם מותר לבחור למשרה ציבורית יהודי שאינו שומר מצוות? / הרב אבישי בן דוד

הורדת קובץ PDF