המעין

בעניין גדר חיוב מצות 'לערב' / הרב איתם הנקין הי"ד

הורדת קובץ PDF