המעין

"ולקחתם לכם" – נטילה, הגבהה ונענוע / הרב יהודה זולדן

הורדת קובץ PDF