המעין

'יגעתי ומצאתי' - כ"ז הערות על הרמב"ם ונושאי כליו היוצאות לאור לראשונה מכתב יד / הרב ראובן מרגליות זצ"ל

הורדת קובץ PDF