המעין

שתי דוגמאות מפירוש רבינו אברהם מן ההר על מסכת חולין מכת"י / הרב אברהם שושנה; הרב יהודה אמתי שושנה

הורדת קובץ PDF