המעין

רבי יוסי - או רבי יוסי בר יהודה: עיון בנוסח קדום במשנה השנוי במחלוקת בני בבל וארץ ישראל / הרב אהרון גבאי

הורדת קובץ PDF