המעין

שלושה עיונים בטענות משיגיו של המדקדק רבי זלמן הענא / הרב יונתן קרני [תגובה: הרב דויד יצחקי]

הורדת קובץ PDF