המעין

התמונה שהשחיתה את עצמה – היבט הלכתי / הרב דוד בריזל

הורדת קובץ PDF