המעין

'הטובל פעמיים הרי זה מגונה' בזמן הזה / הרב הלל בן שלמה

הורדת קובץ PDF