המעין

שלוש הערות בעניין התכלת / הרב פרופ' יואל אליצור

הורדת קובץ PDF