המעין

שש הערות בעניין כוונה בשחיטה / הרב זלמן נחמיה גולדברג

הורדת קובץ PDF