המעין

'במסילה נעלה' / העורך

הורדת קובץ PDF

במסילה נעלה

גיליון תמוז תשע"ח מופיע כשנראה שהדרך של מדינת ישראל סלולה. הכיוון החיובי כמעט בכל נושא, הצמיחה התורנית והפריחה הכלכלית והמדינית, העלייה המשמעותית ברמת החיים והגידול המרשים באוכלוסיה היהודית בעקבות עליה פנימית ועליה חיצונית, כאשר הבעיות והקשיים נראים מינוריים מול הטוב הגדול, מרגשים. אילו פינו מלא שירה כים אין אנו מספיקים. רק המבט החוצה לעבר אחינו שמעבר לים מעורר דאגה רבה: אלו מהם שאינם קשורים באופן משמעותי לקהילות המחויבות לתורה ולמצוות הולכים ונעלמים לנו, ועתידם נראה מעורפל. בשארית כוחם הציבורי מנסות הקהילות ה'ליברליות' להתערב ביחסי דת ומדינה כאן בארץ, אבל נראה שכמו שעברנו כבר לא פעם לחצים כאלו והתגברנו עליהם נעבור גם את זה. אולם ימי בין המצרים המתקרבים מזכירים לנו שלא לעולם חוסן, ושברגע אחד המצב עלול להתהפך. תשובה ותפילה וצדקה, ריבוי תורה וחינוך ואהבת ישראל אמיתית ומסירות נפש על יישוב ארץ ישראל, רק הם עתידים לשמור על כוחנו ולחזק את ידינו ולהמשיך את השריית השכינה בתוכנו ולקרבנו עוד ועוד אל הגאולה השלמה העומדת ממש אחר כותלנו.

בגיליון מגוון זה משתתפים כרגיל כותבים מכל גווני אנשי התורה בארץ: הרב גנץ מוותיקי הר"מים בישיבת שעלבים והפרופ' למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן ותושב כוכב השחר שבבנימין יובל רויכמן, הרב זיסברג מקדומים ראש המכון למורים בישיבת קרני שומרון והרב אליהו סולוביצ'יק חוקר תורני ירושלמי, הרב דביר מישיבת תורת החיים ביד בנימין והרב שפרונג ממקורביו של הגאון ר' אשר וייס שליט"א, הרב אלחנן פרינץ רב ומחבר מבית שמש והרב יוסף יונה חכם ניו-יורקי, הרב פרץ לוין ת"ח ירושלמי ויקותיאל רוזנפלד איש תורה וספר מבני ברק, הרב עמיחי כנרתי ר"מ בישיבת איתמר והרב זאב וייטמן רב תנובה ואלון שבות, הרב יהושע ענבל ראש כולל בקרית ספר, הרב סתיו מישיבת הר עציון והרב אריה כץ מאנשי מכון פוע"ה, איש איש מציג את תורתו וחידושיו, בענייני הלכה או הגות ואגדה, בענווה ובבטחון ובכבוד והערכה הדדיים כראוי לאנשי תורה. 'המעין' ימשיך להיות במה להגיונותיו ולתורותיו של הציבר הרחב הזה ולמגוון הנושאים התורניים שבו הוא עוסק. וכרגיל – סליחה מעשרות המחברים החשובים שלא נמצא בגיליון זה מקום לדבריהם.

ולנו לא נשאר אלא להודות על העבר ועל ההווה ולבקש על העתיד, מכל הלב.

                                                                                                                        יואל קטן

                                                                                                                          עורך