המעין

'מי שהיה נשוי שלוש נשים' – ביאור שיטות רב האי גאון והרי"ף / הרב יוסף שריקי; תגובת פרופ' ישראל אומן

הורדת קובץ PDF