המעין

נטילת רשות מהרב כאשר התלמיד מתכוון לצאת מן העיר

הורדת קובץ PDF