המעין

האם צודקות טענות בעל 'עבותות אהבה' והרב יצחקי נגד המדקדק רבי זלמן הענא? / הרב יונתן קרני, הרב דויד יצחקי

הורדת קובץ PDF