המעין

עוד על שמיטת תרס"ג ביבנאל והיתר המכירה של בעל "אבני נזר" / הרב מרדכי עמנואל, משה אריאל פוס; תגובה לעניין 'יערות דבש' ושלושת השבועות / אליסף פריש, מיכאל קליין

הורדת קובץ PDF